Imeväisikäiset

Imeväisikäisten eli 0–12 kuukauden ikäisten ruokailua ja ravitsemusta varten on julkaistu Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. Ne korostavat ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukea ja perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä.
Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille

Imetys ja maisteluannokset

Täysimetystä suositellaan 4–6 kuukauden ikään. Lapselle voidaan antaa kiinteitä ruokia maisteluannoksina yksilöllisesti jo 4-6 kuukauden iässä, mutta ei ennen neljän kuukauden ikää. Kuuden kuukauden iästä alkaen kaikille lapsille tarjotaan kiinteää ruokaa. Tieteelliset tutkimukset tukevat näitä ikäsuosituksia.

On oleellista huomata, että suositus korostaa 4–6 kuukauden iässä maisteluannoksia eli aluksi lusikankärjellisiä, jotka tarjotaan lapselle imetyksen jälkeen. Lapsentahtista eli lasta huomioivaa imetystä jatketaan, jolloin rintamaito on lapsen pääasiallinen ravinto. Ravitsemuksellisesti rintamaito riittää täysiaikaisina ja normaalipainoisina syntyneille lapsille puolen vuoden ikään saakka. 

Imetyksen ja maisteluannosten samanaikaisuus on tärkeää kahdesta syystä.  Ensinnäkin rintamaito edistää lapsen puolustusjärjestelmän ja suoliston kehittymistä ja toiseksi maisteluannosten tuoma altistus edistää sietokyvyn kehittymistä ruoka-aineille ja saattaa pienentää ruoka-allergian kehittymisen riskiä. Maisteluannosten ole tarkoitus syrjäyttää imetystä.

Kiinteiden ruokien aloittamisajankohta riippuu lapsen yksilöllisistä valmiuksista. Lapsi on motoriselta kehitykseltään valmis maistelemaan kiinteitä ruokia, kun hän pystyy istumaan tuettuna, kannattamaan päätään ja koordinoimaan silmiä ja käsiä. Valmiuksia kuvaa myös se, että lapsi osoittaa kiinnostusta muiden ruokailemista kohtaan ja seuraa katseellaan muiden syömistä sekä kurottelee ruokia.  

Yhteiset ruokahetket tärkeitä

Kun koko perhe syö säännöllisesti ravitsemussuositusten mukaista kasvispainotteista ruokaa, pieni lapsi voi osallistua alusta pitäen mukaan perheen yhteisiin ruokahetkiin ja syödä samaa ruokaa kuin muu perhe. Näin lapsi tottuu monipuoliseen makumaailmaan ja myönteiseen yhdessä syömisen kulttuuriin.

Lisää tietoa imeväisikäisten ravitsemuksesta löydät lapsiperheiden ruokasuosituksista:

D-vitamiinilisien käyttösuositus vauvoille

D-vitamiinilisien eli -valmisteiden käyttösuosituksilla varmistetaan, että vauvat saavat riittävästi D-vitamiinia, mutta estetään vitamiinin liiallinen saanti. Suositukset päivitettiin vuonna 2018.
Tutustu D-vitamiinilisien käyttösuosituksiin vauvoille