Elintapaohjaus on kunnan ja hyvinvointialueen yhteinen tehtävä

Elintapaohjausta tehdään yhteistyössä

Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan. Vastaavasti kuntien tulee tukea asiantuntijuudellaan hyvinvointialuetta. Lisäksi on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 
Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista 6§ ja 7§ (Finlex)

Elintapaohjaus yhdyspintatyön toimintatapana

Mitä elintapaohjaus on?

Elintapaohjauksella tarkoitetaan prosessia, jossa yksilöille tai ryhmälle tarjotaan neuvoja, ohjausta ja tukea, jotta he voivat tehdä myönteisiä muutoksia elämäntapoihinsa. Näihin muutoksiin voi kuulua ruokavalion parantaminen, liikunnan tai kulttuurin lisääminen, stressin hallinta, riittävä uni ja riskikäyttäytymisen, kuten tupakoinnin ja liiallisen alkoholinkäytön, välttäminen. 

Elintapaohjauksen tavoitteena on auttaa omaksumaan tapoja ja käyttäytymistä, jotka voivat parantaa terveyttä ja hyvinvointia, vähentää kroonisten sairauksien riskiä ja parantaa elämänlaatua. Tekemällä kestäviä elämäntapamuutoksia voidaan vähentää lääketieteellisten toimenpiteiden tarvetta.

Hyvinvointialueella

 • on vastuu elintapaohjauksen kokonaiskoordinaatiosta
 • on mahdollistettava asiakastiedon hyödyntäminen kunnan ja hyvinvointialueen välillä
 • elintapaohjaus on keskeinen osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, sillä se voi auttaa yksilöitä vähentämään kroonisten sairauksien, kuten diabeteksen, sydänsairauksien ja liikalihavuuden, riskiä 
 • terveydenhuollossa elintapaohjauksesta vastaavat yleensä terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, sairaanhoitajat ja ravitsemusterapeutit, sekä muut asiantuntijat. 

Laadukas ja vaikuttava elintapaohjauksen palveluketju edellyttää, että hyvinvointialueiden elintapaohjaus kytkeytyy kuntien tuottamiin palveluihin sekä yritysten, järjestöjen ja yhdistysten toimintaan. 

Kuntien vastuulla on ennaltaehkäisevien ja suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Kuntien elintapaohjaus tapahtuu pääosin

 • varhaiskasvatuksessa
 • koulutuspalveluissa
 • nuorisotyössä 
 • liikunta- ja kulttuuripalveluissa ja 
 • muissa kuntien kansalaistoimintaa koskevissa palveluissa sekä 
 • viestinnässä. 

Tarkistuslista yhteisen keskustelun tueksi 

Elintapaohjauksen tarkistuslistat toimivat työkaluna kunnan tai hyvinvointialueen tilanteen arvioimiseksi. Niiden pohjalta voidaan käydä keskustelua siitä, mitkä tavoitteet ovat toteutuneet, mihin tulisi kiinnittää huomiota sekä millaisia hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä on käytössä. 

Ota käyttöön tarkistuslistat

Terve Kunta -verkosto on kehittänyt elintapaohjauksen tarkistuslistan kunnille. Tarkistuslistassa elintapaohjauksen toteuttaminen kunnassa edellyttää

 • johdon sitoutumisen toimintaan
 • osaamiseen ja henkilöstöön riittävät resurssit
 • aktiivisen ja monialaisen työryhmän
 • määritellyt tavoitteet
 • kuvauksen strategisissa asiakirjoissa
 • yhdyspintatyötä hyvinvointialueen kanssa sekä yhteistyötä järjestöjen kanssa
 • tiedon ja asiantuntemuksen jakamista kunnan ja hyvinvointialueen välillä
 • tavoitteiden seurantaa ja arviointia.