Osallisuuden seuranta

Osallisuutta voidaan mitata toisaalta yksilön kokemuksena ja toisaalta järjestelmän tasolla, eli miten eri toiminnot ja palvelut onnistuvat edistämään osallisuutta.

Osallisuuden edistämisen seuranta kunnassa

Yhä useampi kunta on kirjannut osallisuuden edistämisen viralliseksi tavoitteekseen. TEA-viisarin kuntajohdolle vuonna 2019 tekemän kyselyn mukaan:

  • Kuntalaisten osallisuuden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty useamman kuin joka toisen kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa (osallisuuden edistämisen tavoitteet 61 % ja toimenpiteet 54 % kunnista).
  • 20 % kunnista osallisuusohjelma on osa jotakin laajempaa kokonaisuutta ja 8 % kunnista on erillinen osallisuusohjelma.

THL:n kartoitus: Osallisuuden edistäminen kuntien osallisuusohjelmissa

Miten sinun kunnassasi suunnitellaan ja seurataan osallisuuden edistämistyötä? Tutustu ohjeisiin ja vinkkeihin:
Osallisuustyön johtaminen ja osallisuusohjelman teko

Osallisuuden kokemuksen mittaaminen

Osallisuutta edistäessä on tärkeää seurata ihmisten omaa kokemusta siitä, ovatko he osallisia, onko heillä mahdollisuuksia vaikuttaa ja onko heidän tekemisillään merkitystä. Osallisuuden kokemusta voidaan mitata THL:ssä kehitetyllä osallisuusindikaattorilla.
Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta