Työkaluja ja tietolähteitä

Tältä sivulta löydät koottuna työkaluja ja tietolähteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen.

Verkkokoulut 

Oppaat

Työkaluja

  • Tasan yhdessä -työkalu
    Tasan yhdessä -työkalu auttaa arvioimaan hankkeita tasa-arvon näkökulmasta. Sen avulla hankkeet voivat myös kehittää työtään yhä tasa-arvoisempaan suuntaan.
  • Eriarvoisuuden havainnollistaminen
    Ihmisten erilaisia lähtökohtia voidaan havainnollistaa eläytymismenetelmien avulla. Tällöin tavoitteena on saada aikaan oivallus esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyserojen taustalla vaikuttavista tekijöistä.
  • Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu (Finlex)
    Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu on tarkoitettu apuvälineeksi yhdenvertaisuuden edistämistyötä tekeville toimijoille.

Tarkistuslistat

Sanastot

 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimijoiden sivut

Tietolähteitä

Julkaisuja