Registret över smittsamma sjukdomar

THL för ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar med stöd av lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar. Årligen anmäls cirka 100 000 fall av smittsamma sjukdomar till registret över smittsamma sjukdomar. Uppgifterna har samlats in sedan 1995. 

Registeruppgifterna används 

  • för att förebygga infektionssjukdomar
  • för att bekämpa smittsamma sjukdomar 
  • i forskning.

Anmälan till registret över smittsamma sjukdomar 

Läkare och laboratorier kan göra anmälningar till registret över smittsamma sjukdomar.

Statistikdatabas för registret över smittsamma sjukdomar

I webbtjänsten för registret över smittsamma sjukdomar kan du få tillgång till detaljerad statistik om infektionssjukdomarnas antal och incidens. 

När man granskar dessa siffror är det bra att komma ihåg att de också påverkas av hur stor del av de insjuknade som uppsöker hälso- och sjukvård och hur många som genomgår mikrobiologisk diagnostik för att konstatera sjukdomsalstraren. Därtill påverkas siffrorna av ändringar i diagnostiska rutiner och metoder. 

Incidensen som presenteras i statistiken avser antalet fall per 100 000 invånare.

Statistikdatabas för registret över smittsamma sjukdomar

Anmälnings och registreringssystemet

Figur. Anmälnings och registreringssystemet

Vetenskaplig forskning

THL kan lämna ut uppgifter från det nationella registret över smittsamma sjukdomar för forskningsändamål. 

Det krävs alltid forskningstillstånd för att använda registeruppgifterna för forskningsändamål. Innan man ansöker om tillstånd bör man sätta sig in i registerinnehållet via mikrobförteckningen och den offentliga statistiken från registret över smittsamma sjukdomar. 

Den registeransvariges förordande behövs till ansökan om tillstånd.
Information om ansökan om forskningstillstånd

 

Avsnittets innehåll