Veri- ja selkäydinnestelöydökset

Tällä sivulla

Aikuisten veri- ja likvorilöydökset

Vuonna 2020 Suomessa todettiin veriviljelynäytteissä 17 108 bakteerilöydöstä.  Näistä valtaosa (98 %, 16 745/17 108) todettiin aikuisilla. Ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen väestön veriviljelylöydösten määrässä tapahtui laskua edeltävään vuoteen verrattuna (vuosina 2000–2019 vaihteluväli 6787–19 113).

Suurin osa (71 %, 12 104/17 108) veriviljelylöydöksistä todettiin 65 vuotta täyttäneillä. Työikäisten (15–64- vuotiaat) osuus oli 27 % (4641/17 108). Grampositiiviset bakteerit olivat yleisempiä työikäisillä (15–64-vuotiailla) ja gramnegatiiviset bakteerit 65 vuotta täyttäneillä. Sienilöydösten määrä aikuisten veriviljelyissä on pysynyt tasaisena (vuosina 2010–2019 keskimäärin 224 tapausta, vaihteluväli 199–252). Vuonna 2020 todettiin yhteensä 196 löydöstä (1,2 % kaikista yli 15-vuotiaiden veriviljelylöydöksistä). (Taulukot)

Escherichia coli oli yleisin veren bakteerilöydös sekä työikäisillä (24 % kaikista löydöksistä) että 65 vuotta täyttäneillä (35 %). Muita yleisiä bakteerilöydöksiä (taulukot) olivat Staphylococcus aureus (työikäiset 18 %, yli 65-vuotiaat 11 %) ja Klebsiella-lajit etenkin yli 65-vuotiailla (työikäiset 6 %, yli 65-vuotiaat 9 %). S. aureus -löydöksistä arviolta puolet on hoitoon liittyviä, koagulaasinegatiivisista stafylokokeista lähes kaikki.

Verrattuna viime vuosiin nähtiin laskua S. pneumoniaen, N. meningitidiksen ja Haemophilus influenzaen aiheuttamien veriviljelypositiivisten infektioiden määrässä. Uuden koronaviruksen (SARS-CoV-2) aiheuttaman pandemian hallintaan käytetyt hygienia- ja rajoitustoimet ovat todennäköisesti vähentäneet myös näiden pääosin pisaratartuntana leviävien bakteerien tartuntoja väestössä
Hengitysteitse leviävien vakavien bakteeri-infektioiden määrä on vähentynyt merkittävästi koronapandemian aikana
Infektio-ja-rokotusuutiset 

 Aikuisten likvorilöydökset

Vuonna 2020 aikuisten likvorin bakteerilöydöksiä ilmoitettiin kaikkiaan 124, mikä on linjassa vuosien 2010–2019 löydösmäärien kanssa (keskiarvo 124, vaihteluväli 110 ̶ 139). Tapauksista 70 % todettiin työikäisillä vuonna 2020. Sienilöydöksiä oli 1.

Työikäisillä koagulaasinegatiivisten stafylokokkien osuus löydöksistä oli 20 % ja Propionibacterium -lajien osuus oli 28 %. Varsinaisista taudinaiheuttajista yleisimmät olivat S. aureus (10 %) ja S. pneumoniae (9 %). Listerialöydöksiä todettiin neljä (5 %). 65 vuotta täyttäneillä yleisimpiä löydöksiä olivat Propionibacterium -lajit (19 %), S. aureus (16 %), koagulaasinegatiiviset stafylokokit (14 %) ja S. pneumoniae (14 %). Listerialöydöksiä todettiin 6 (16 %) (Taulukot).

Likvoriviljelyt työikäisillä (15–64-vuotiaat) 2011-2020 (pdf 85 kt)

Likvoriviljelyt vanhuksilla (65-vuotiaat ja vanhemmat) 2011-2020 (pdf 87 kt)

Likvoriviljelyt, kaikki ikäryhmät 2011-2020 (pdf 79 kt)

Veriviljelyt työikäisillä (15–64-vuotiaat) 2011-2020 (pdf 86 kt)

Veriviljelyt vanhuksilla (65-vuotiaat ja vanhemmat) 2011-2020 (pdf 85 kt)

Veriviljelyt, kaikki ikäryhmät 2011-2020 (pdf 79 kt)

Lasten veri- ja likvorilöydökset 

Lasten veriviljelylöydökset

Vuonna 2020 alle 15-vuotiaiden lasten veriviljelyissä todettiin 363 bakteerilöydöstä. Viime vuosiin verrattuna löydöksiä oli jonkin verran vähemmän (2012−2019: keskimäärin 438, vaihteluväli 395−460).

Löydöksistä 48 % (174/363) todettiin alle 1-vuotiailla. Imeväisillä Staphylococcus epidermidis ja muut koagulaasinegatiiviset stafylokokit aiheuttivat 37 % veriviljelypositiivisista infektioista. Nämä ihon normaaliflooraan kuuluvat bakteerit aiheuttavat tyypillisesti sairaalasyntyisiä, tehohoitoon liittyviä infektioita (”late-onset sepsis”). Streptococcus agalactiae (B-ryhmän streptokokki, GBS), joka tyypillisesti tarttuu synnytyksen aikana äidin synnytyskanavasta ja aiheuttaa vastasyntyneelle infektion ensimmäisten elinpäivien aikana (”early-onset sepsis”), aiheutti 8 % löydöksistä. Muita yleisimpiä aiheuttajia olivat Escherichia coli (20 %), Staphylococcus aureus (17 %) ja Enterococcus faecalis (5 %) (taulukko).

1–14-vuotiaiden ikäryhmässä S. aureus (38 %) oli yleisin veriviljelypositiivisen infektion aiheuttaja,  niin kuin on ollut vuodesta 2012 lähtien (taulukko ). Streptococcus pneumoniae -löydösten määrä on vähentynyt nopeasti pneumokokkirokotteen tultua osaksi kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2010; vuosina 2012–2019 todettiin 27–38 tapausta vuosittain (12–18 % kaikista löydöksistä, aiemmin osuus noin 30 %). Vuonna 2020 pneumokokkilöydöksiä oli 11 (6 %). Muita tässä ikäryhmässä yleisimmin tavattuja löydöksiä olivat koagulaasinegatiiviset stafylokokit (17 %) ja E. coli (6 %).

Vuonna 2020 pneumokokki-infektioiden määrä väheni edelleen aiempiin vuosiin nähden 1–14-vuotiaiden ryhmässä. Lisäksi S. pyogeneksen (A-ryhmän streptokokki) ja S. viridans ryhmän aiheuttamien infektioiden määrä oli pieni. Uuden koronaviruksen (SARS-CoV-2) aiheuttaman pandemian hallintaan käytetyt hygienia- ja rajoitustoimet ovat todennäköisesti vähentäneet myös näiden pääosin pisaratartuntana leviävien bakteerien tartuntoja

Sienet ovat lasten veriviljelylöydöksinä harvinaisia. Vuonna 2020 todettiin yhteensä 4 löydöstä, kaikki olivat hiivasieniä.

Hengitysteitse leviävien vakavien bakteeri-infektioiden määrä on vähentynyt merkittävästi koronapandemian aikana.
Hengitysteitse leviävien vakavien bakteeri-infektioiden määrä on vähentynyt merkittävästi koronapandemian aikana
THL:n uutinen 25.11.2020 

Lasten likvorilöydökset

Lasten keskushermostoinfektioihin liittyvien likvorilöydösten lukumäärä pysyi aikaisempien vuosien kaltaisena, samoin aiheuttajamikrobien jakauma. Vuonna 2020 löydöksiä ilmoitettiin yhteensä 15 (2010−2019: keskimäärin 22, vaihteluväli 13‒30). Näistä kahdeksan (53 %) todettiin alle 1-vuotiailla.

Alle 1-vuotiailla todettiin kolme E. coli, ja kaksi S. pneumoniae -löydöstä, muut löydökset olivat yksittäisiä (taulukko). 1–14-vuotiailla todettiin kaksi S. aureus ja kaksi S. epidermidis -löydöstä, muut löydökset olivat yksittäisiä (taulukko). S. pneumoniae -löydöksiä ei tässä ikäryhmässä todettu. Lapsilla ei ollut likvorin sienilöydöksiä.

Veriviljelyt imeväisillä (alle 1-vuotiaat) 2011–2020 (pdf 79 kt)

Veriviljelyt lapsilla (1–14-vuotiaat) 2011-2020 (pdf 84 kt)

Likvoriviljelyt imeväisillä (alle 1-vuotiaat) 2011-2020 (pdf 83 kt)

Likvoriviljelyt lapsilla (1–14 vuotiaat) 2011-2020 (pdf 84 kt)