Hengityksensuojaimien käyttö

Kirurginen suu-nenäsuojus

Hoitohenkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta yleensä suojaamaan potilasta hoitajien uloshengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta. 

Tämä suun ja nenän edessä pidettävä suojus ei suojaa käyttäjäänsä ilmateitse tarttuvilta taudeilta. Jos on tarpeen suojautua ilmatartunnalta eikä asianmukaisia hengityksensuojaimia ole käytettävissä, potilasta hoitavien tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, kunnes hengityksensuojaimia on hankittu.

Kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään suojaamaan henkilökuntaa veri- ja eriteroiskeilta esimerkiksi toimenpiteiden yhteydessä tai eristyspotilaiden hoidossa. Jos hoitotilanteissa on riski veri- tai eriteroiskeisiin käytetään myös suojatakkia ja -käsineitä sekä visiiriä tai suojalaseja.

Suu-nenäsuojukset on CE-merkitty lääkinnällisinä laitteina. Merkki kertoo suojuksen täyttävän lääkinnällisiä laitteita käsittelevän direktiivin vaatimukset. Näitä ovat EU 2017/745 sekä Suomessa laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 2010/629. 

Suu-nenäsuojus potilaalle 

Suu-nenäsuojuksen voi pukea ilma- tai pisarateitse tartuttavalle potilaalle tilanteessa, jossa tätä joudutaan kuljettamaan. 

On huomioitava, että potilaalle ei saa laittaa uloshengitysventtiilillä varustettua hengityksensuojainta. Se suodattaa ilmaa vain yhteen suuntaan ja suojaa siten vain käyttäjäänsä, mutta ei estä mikrobien leviämistä uloshengitysilman mukana.

Sairastuneelle on tärkeää myös opettaa oikeaa yskimishygieniaa. Se tarkoittaa, että sairastunut laittaa kertakäyttönenäliinan tiiviisti suun ja nenän suojaksi yskiessä ja yskimisen jälkeen liinan välittömästi roskiin. Kädet täytyy myös pestä niistämisen, aivastamisen ja yskimisen jälkeen.

Hengityksensuojaimet

Hengityksensuojaimia käytetään, kun hoidetaan potilasta, joka sairastaa ilmateitse (hiukkaskoko alle 5µm) tarttuvaa tautia. Hengityksensuojaimen tulee olla oikea ja vaatimukset täyttävä. 

Hengityksensuojain on tässä tarkoituksessa henkilökohtainen ja kertakäyttöinen, mikä tarkoittaa, että se on myös toimenpide- ja potilashuonekäyntikohtainen. 

Kertakäyttöisiä suojaimia on olemassa sekä uloshengitysventtiilillä varustettuja että ilman uloshengitysventtiiliä. Hengityksensuojaimet jaetaan suojaustehokkuutensa mukaan eri luokkiin (taulukko). 

Suojaimissa tulee olla CE-merkintä, ja niiden on täytettävä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset. 

Hoitohenkilökuntaa suojaavien henkilökohtaisten suojainten tulee olla valtioneuvoston päätöksen mukaisia. (Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1993/1407). 

Työpaikalla on varmistuttava, että työntekijän terveydentila on riittävä hengityksensuojainten käyttöön. Tarvittaessa työterveyshuolto voi auttaa asiassa. 

Hengityksensuojainten käytännön suojauskertoimia, jotka ilmoittavat, kuinka moninkertaisesti suojain vähentää hengitettävän ilman aerosolipitoisuutta 95 %:lla henkilöistä, kun suojain istuu hyvin ja käyttäjä on opastettu käyttämään suojaintaan.
Hengityksensuojainten käytännön suojauskertoimia
Suojaintyyppi Tehokkuusluokka Standardi Käytännön suojauskerroin
Suodattava puolinaamari FFP1 EN 149 4
Suodattava puolinaamari FFP2 EN 149 10
Suodattava puolinaamari FFP3 EN 149 20
Puolinaamari P3-suodattimella   EN 140 ja EN 143 20
Hupulla tai kasvosuojuksella varustettu puhallinsuojain TH3P SL EN 12941 200
Kokonaamarilla varustettu puhallinsuojain TM3P SL EN 12942 1000

*FF=filtering facepiece (suodattava kasvo-osa), P=particle (hiukkaset).

Hengityksensuojaimen pukeminen

FFP2 ja FFP3 hengityksensuojain puetaan valmistajan ohjeiden (ohjeet pakkauksessa) mukaan siten, että se on tiiviisti vasten kasvoja. Tiiviys tulee testata pukemisen jälkeen. 

Tiiviys testataan siten, että pukemisen jälkeen hengitetään voimakkaasti sisäänpäin. Tällöin voidaan havaita, jos kasvojen ja suojaimen reunan välistä kulkee ilmavirtaa.