Lääkärin tietopaketti rokotusten järjestämisestä

Lääkärin vastaanotolla

Tässä tietopaketissa tarjotaan eväitä työhön sekä rokotustoiminnasta vastaaville että muuten rokotusten parissa työskenteleville lääkäreille. 

Lääkärin rooli rokotustoiminnassa

Lääkärillä on tärkeä rooli rokotustoiminnassa. Hän saa määrätä ja antaa rokotteita. Hän on myös rokottajien lähin tuki etenkin haasteellisimmissa tilanteissa, kuten

  • epidemiatilanteiden rokotuksia suunniteltaessa
  • erityisryhmien rokotuksia suunniteltaessa 
  • lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvan rokotuksesta päätettäessä
  • jatkorokotuspäätöksessä, kun edellisellä rokotuskerralla on ilmennyt jotakin erityistä 
  • korotettua rokotusturvallisuustasoa vaativissa tilanteissa, jolloin lääkärin on tarvittaessa oltava välittömästi käytettävissä
  • rokotuksiin epäröivästi suhtautuvan kanssa keskusteltaessa.

Jokaisella toimipisteellä tulee olla nimetty rokotuksista vastaava lääkäri (STM:n asetus 149/2017). Hän vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Rokottajilla tulee olla mahdollisuus konsultoida rokotusvastuulääkäriä tarpeen vaatiessa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista 149/2017 (Finlex)

Rokotustoiminnan suunnittelu ja järjestäminen

Rokotusvastuulääkärin on huolehdittava siitä, että rokotusten järjestäminen on huomioitu toimipisteen lääkehuollon suunnitelmassa. 
Rokotustoiminnan suunnittelu ja järjestäminen

Rokottamisen vasta-aiheet ja varotoimet

Joskus rokotettavan terveydentila tai perussairaus estävät rokottamisen. Todelliset vasta-aiheet ovat hyvin harvinaisia. Joskus rokotusta tulee siirtää, jolloin on kyse varotoimesta.
Mitä vasta-aiheita ja varotoimia rokottamiselle on?

Mikä ei estä rokottamista?

On monia tilanteita, jotka eivät ole rokottamisen vasta-aiheita, vaikka niitä sellaisena pidetäänkin. Sivulta löydät runsaasti esimerkkejä tällaisista tilanteista.
Mikä ei estä rokottamista?

Eri kohderyhmien rokotukset

Sivustolla esitellään, mitä rokotuksia Suomessa tarjotaan eri väestö- ja ikäryhmille sekä riskiryhmille. Lääkärin tulisi tietää

  • milloin ja kenelle rokote on maksuton osana kansallista rokotusohjelmaa 
  • milloin työnantaja on vastuussa rokottamisesta
  • milloin hoitava taho on vastuussa rokottamisesta
  • milloin rokotettava itse maksaa rokotukset.

Lääkärin kannalta tärkeimpiä sivuja

Rokotteiden määrääminen ja rokotuspäätös 

Rokotteet ovat reseptilääkkeitä, mutta kansallisen rokotusohjelman rokotteisiin ei tarvita lääkemääräystä. Mitä huomioit määrätessäsi tai tehdessäsi rokotuspäätöstä. Entä kenellä on oikeus määrätä rokotteita? 
Rokotteiden määrääminen ja rokotuspäätös

Rokottamisen muistisäännöt

Rokotusten aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet, jotka on hyvä tuntea. Pitääkö esimerkiksi rokotussarja aloittaa alusta, jos rokotusten väli on päässyt kulumaan liian pitkäksi?
Rokottamisen tärkeimmät muistisäännöt

Usein kysyttyä

Terveydenhuollon työn tueksi usein kysyttyihin kysymyksiin on annettu vastauksia sekä aiheittain että rokotteittain. 
Usein kysyttyä rokotuksista

Miksi rokotuksia tarvitaan?

Sivustolta löydät tietoa rokotusten hyödyistä yksilö-, väestö- ja koko yhteiskunnan tasolla.
Miksi rokotuksia tarvitaan?

Lisätietoa rokotusten hyödyistä on luettavissa kutakin rokotetta käsittelevällä sivulla.
Rokotteet A-Ö

Rokotteiden haittavaikutukset

Sivuille on kerätty tietoa haittavaikutuksista sekä siitä, miten voit arvioida, johtuuko rokotuksen jälkeen havaittu oire tai tapahtuma rokotuksesta. Lisäksi löydät tietoa siitä, miten rokotusten turvallisuutta seurataan Suomessa ja kansainvälisesti.
Haittavaikutukset rokotuksista

Rokotuskattavuus

Etenkin kansallisen rokotusohjelman parissa työskentelevien lääkäreiden tulisi edistää hyvää rokotuskattavuutta omalla alueellaan. Rokotuskattavuus on keskeistä laumaimmuniteetin synnyssä ja tartuntatautien torjunnassa.
Rokotuskattavuus