Kansallinen rokotusohjelma

Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Rokotusohjelmasta päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Rokotusohjelman rokotteet rahoitetaan valtion budjetista.

Rokotusohjelmaan vaikuttavat

 • muutokset rokotuksin estettävien tartuntatautien esiintyvyydessä
 • rokotteiden antama suoja ja muutokset suojatehossa
 • rokotteiden kehitystyö, muutokset rokotteissa ja uudet rokotteet
 • muutokset taudin vakavuudessa, sen jälkitaudeissa ja pitkäaikaishaitoissa
 • muutokset riskiryhmissä
 • rokotusten jälkeen ilmenneet haittavaikutukset.

Rokotusaikataulu on tarkkaan harkittu

Rokotusaikataulu laaditaan siten, että saavutetaan riittävä suojateho oikeaan aikaan mahdollisimman vähillä rokoteannoksilla ja haittavaikutuksilla.

Aikataulun laadinnassa on otettava huomioon

 • rokotuksella torjuttavan taudin vakavuus
 • tautiin sairastumisen vaara eri-ikäisillä
 • rokotettavan elimistön puolustusjärjestelmän kypsyys
 • rokotteen teho
 • rokotteen mahdolliset haittavaikutukset
 • terveydenhuollon resurssit

Lisätietoa siitä, miksi rokotusohjelman rokotusohjeet  voivat poiketa rokotteiden valmisteyhteenvedossa mainitusta:
Usein kysyttyä rokotuksista

Vastuu rokotusten käytännön järjestelyistä on hyvinvointialueilla

Tartuntatautilain 1227/2016 mukaan hyvinvointialueet vastaavat rokotusten käytännön järjestelyistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa terveydenhuoltohenkilöstölle ohjeita rokotusohjelman toteuttamisesta.

Kansallisen rokotusohjelman rokotusten järjestäminen hyvinvointialueella

THL seuraa kansallisen rokotusohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta

THL seuraa rokotuksin estettävien tautien ilmaantumista. THL seuraa myös rokotusohjelman turvallisuutta.

Rokotusten kattavuus on Suomessa hyvä. Rokotusten ansiosta monet taudit, niiden jälkitaudit ja komplikaatiot ovat käyneet hyvin harvinaisiksi tai hävinneet maastamme kokonaan.

Yksittäisiä rokotteita kuvaavilla sivuilla on tarkempaa tietoa rokotuksilla aikaan saaduista hyödyistä.

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet