Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden hankinta

KAnsallisen rokotusohjelman rokotteiden hankinta.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrää asetuksella, mitkä rokotteet sisältyvät kansalliseen rokotusohjelmaan. Eduskunta päättää vuosittain määrärahan, jolla kansallisen rokotusohjelman rokotteet hankintaan ja jaetaan. 

Rokotehankinnat valmistellaan monivaiheisesti: 

  1. THL:n asiantuntijat tekevät kirjallisuuskatsauksen ja terveystaloudellisen analyysin. Näiden perusteella he laativat esityksen hankinnan ehdoista.
  2. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) käsittelee ehdotuksen ja antaa lausuntonsa.
  3. THL esittää STM:lle hankintaa ja sen ehtoja. 
  4. STM:n rokotehankintatyöryhmä käsittelee ehdotuksen ja antaa lausuntonsa.
  5. STM päättää hankinnan ehdot ja toteutustavan.
  6. THL kilpailuttaa hankinnan ja STM päättää hankinnasta. 

THL tekee hankintasopimuksen kilpailun voittaneen rokotteen tarjoajan kanssa. 

Kansallisen rokotusohjelman rokotevalmisteiden hankinnassa käytetään kahden vuoden mittaisia sopimuksia. Yleensä sopimukseen liittyy yhden tai kahden vuoden lisähankintaoptiot, joiden käyttämisestä päättää STM.

Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Rokotteiden tarjouspyynnöt julkaistaan Valtiovarainministeriön sähköisessä julkaisukanavassa, Hilma:ssa.