Rokotuskattavuus

Rokotuskattavuus kertoo, kuinka suuri osuus väestöstä on saanut rokotteen.

Rokotuskattavuuden seuranta on THL:n lakisääteinen tehtävä. THL seuraa rokotuskattavuutta eri ikäryhmissä ja riskiryhmissä. 

Tällä sivulla

Kansallinen rokotusohjelma 

Suomessa on kansallinen rokotusohjelma. Sen ansiosta monet tarttuvat taudit, niihin liittyneet jälkitaudit, vammautumiset ja kuolemantapaukset ovat hävinneet Suomesta kokonaan tai lähes kokonaan.

Kun rokotuskattavuus on korkea eli mahdollisimman moni on saanut rokotuksen tarttuvia tauteja vastaan, taudit voidaan pitää poissa maasta. Jos rokotuskattavuus laskee, taudit voivat palata takaisin.
Kansallinen rokotusohjelma

Rokotus antaa laumasuojaa

Rokotus suojaa rokotettua itseään ja hänen läheisiään. Kun ihminen ei sairastu, hän ei myöskään tartuta tautia eteenpäin.  

Rokotukset antavat myös laumasuojaa. Esimerkiksi ihmiset, jotka ovat alttiita taudeille perussairauden tai iän takia, voivat saada epäsuoraa suojaa muiden rokotuksista.

Rokotuskattavuuksia voidaan hyödyntää, kun esimerkiksi arvioidaan tuhkarokon aiheuttamaa epidemiariskiä Suomessa tai eri puolilla Suomea. 

Rokotuskattavuusluvut perustuvat valtakunnalliseen rokotusrekisteriin

THL ylläpitää valtakunnallista rokotusrekisteriä, jonka avulla rokotuskattavuutta voidaan tarvittaessa seurata lähes ajantasaisesti. Rokotusrekisteristä voidaan seurata sekä alueellista että valtakunnallista rokotuskattavuutta. 

Tiedot rokotuskattavuuksista perustuvat valtakunnallisen rokotusrekisterin ajantasaisiin tietoihin, jotka saadaan rokotusrekisteriin osana Avohilmo-tiedonkeruuta.  

THL julkaisee sivustollaan tietoja lasten rokotuskattavuudesta, influenssa- ja HPV-rokotusten kattavuuksista sekä koronarokotusten editysmisestä.

Rokotusten kirjaaminen ja tiedonsiirto vaikuttavat rokotuskattavuuslukuihin

Tieto annetusta rokotuksesta siirtyy ja tallentuu rokotusrekisteriin vain, jos 

  • tieto annetusta rokotuksesta on kirjattu rakenteisesti noudattaen yhtenäisiä kansallisia luokituksia
  • potilastietojärjestelmä on kytketty Avohilmo-tiedonsiirtoon.

Rokotusten kirjaaminen

Rokotusten kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvien puutteiden vuoksi todelliset rokotuskattavuudet ovat todennäköisesti korkeampia kuin rokotusrekisteriin perustuvat luvut. 

Tiedonsiirron ongelmiin on hyvä puuttua heti 

On tärkeää, että tiedonsiirtokatkokset korjataan ja ongelmiin puututaan välittömästi,  sillä jälkikäteen asioiden selvittäminen ja tietopuutteiden korjaaminen on hankalaa. 

Jotta esitetyt rokotuskattavuusluvut olisivat mahdollisimman tarkkoja, on tärkeää, että 

  • rokotukset kirjataan oikein noudattaen yhtenäisiä kansallisia luokituksia
  • rokotuksia kirjaavan henkilöstön perehdytyksestä ja koulutuksesta huolehditaan 
  • potilastietojärjestelmien pääkäyttäjät ja tietojärjestelmätoimittajat seuraavat Avohilmo-tiedonsiirron onnistumista jatkuvasti
  • pääkäyttäjät ja tietojärjestelmätoimittajat kiinnittävät erityistä huomiota tiedonsiirron jatkuvuuden varmistamiseen, jos potilastietojärjestelmään tehdään muutoksia tai jos potilastietojärjestelmä vaihtuu
  • mahdollisiin tiedonsiirron ongelmiin reagoidaan heti. 

Laadukkaaseen rokotustoimintaan kuuluu, että rokotusten järjestämisestä ja toteuttamisesta vastuussa olevat tahot seuraavat rokotusten toteutumista ja rokotuskattavuuksia.  On tärkeää, että tähän tehtävään on paikallisesti nimetty vastuuhenkilö tai -henkilöitä.  Seurannassa kannattaa hyödyntää ajantasaista karttaesitystä pikkulasten rokotuskattavuudesta. 
Karttaesitys pikkulasten ajantasaisesta rokotuskattavuudesta 

Laaturaporteista voi seurata annettujen rokotusten määriä ja havaita puutteita rokotustietojen määrissä. Puutteet voivat johtua esimerkiksi vääristä kirjaamistavoista tai tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista.
Rokotustietojen laaturaportti

Jos vastuuhenkilö epäilee tai havaitsee puutteita tiedoissa, hän voi välittömästi olla yhteydessä potilastietojärjestelmän pääkäyttäjään. Pääkäyttäjä voi alkaa selvitellä asiaa tietojärjestelmätoimittajan kanssa. Jos tilanne ei selviä, THL auttaa asian selvittelyssä. 

Aiheesta lisää

Rokotusrekisteri ja rokotusohjelman seuranta