Upphandling av vaccin för det nationella vaccinationsprogrammet

Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) bestämmer genom förordning vilka vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Riksdagen fattar årligen beslut om ett anslag för upphandlingen och distributionen av de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. 

Vaccinupphandlingarna bereds i flera steg: 

  1. THL:s experter gör en litteraturöversikt och en hälsoekonomisk analys. Utifrån dessa utarbetar de ett förslag om villkoren för upphandlingen.
  2. Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) behandlar förslaget och ger sitt utlåtande.
  3. THL föreslår upphandlingen och dess villkor för SHM. 
  4. Arbetsgruppen för upphandling av vaccin vid SHM behandlar förslaget och ger sitt utlåtande.
  5. SHM beslutar om villkoren och genomförandet av upphandlingen.
  6. THL konkurrensutsätter upphandlingen och SHM fattar ett beslut om upphandling. 

THL ingår ett upphandlingsavtal med den vaccinleverantör som vunnit upphandlingen. 

I upphandlingen av vaccinpreparat för det nationella vaccinationsprogrammet är avtalen tvååriga. Oftast innehåller avtalen en option på tilläggsupphandling på ett eller två år. SHM beslutar om användningen av optionen.

I upphandlingen av vaccin för det nationella vaccinationsprogrammet iakttas lagen om offentlig upphandling. Anbudsförfrågningarna för vaccin publiceras i Finansministeriets elektroniska publikationskanal Hilma.