PALOMA-utbildning

 

PALOMA-utbildningen är ett kostnadsfritt och omfattande webbaserat utbildningspaket som ger god grundläggande information om arbete med kunder med flyktingbakgrund samt hur man kan stödja deras välbefinnande. Till de som använder sig av utbildningen hör till exempel läroanstalter och deras studerande, organisationer och professionella inom olika branscher samt volontärer och också andra som är intresserade av ämnet. Utbildningen kan till exempel användas för inskolning av nya arbetstagare, som skolning eller som utbildningsmaterial vid läroanstalter. 

Utbildningen är baserad på 16 videon med olika teman. Den första av dessa videon är en kort dokumentärfilm med namnet Det nya hemlandet (Uusi kotimaa). I filmen berättar finländare med flyktingbakgrund om sina egna tankar kring vägen mot integration och välfärd. Denna film följs av 15 föreläsningar på ca 20 minuter på vilka experter berättar om olika fenomenen relaterat till flyktingarbete. Alla videon är textade på finska, svenska och engelska. Ett relaterat träningspaket är endast tillgängligt på finska.
Träningspaket på finska

Utbildningen är baserad på en omfattande handbok för professionellt främjande av flyktingars mentala hälsa och välfärd. Handboken är skriven av det nationella utvecklingsprojektet för främjande av flyktingars mentala hälsa (PALOMA). PALOMA-utbildningen har utvecklats i samarbete med THL:s projekt PALOMA samt projektet Sylvia vid arbets- och näringsministeriet. Projekten finansieras av asyl-, invandrings- och integrationsfonden (AMIF).

 1. Att leva som flykting, psykisk hälsa och integration
 2. Finlands mångfaldiga befolkning
 3. Olika arbetsformer i flyktingarbete
 4. Att arbeta genom tolk
 5. Resurser och risker inom psykisk hälsa
 6. Att identifier problemet och kulturformuleringsintervjuer
 7. Empati och empatitrötthet
 8. Offren för tortyr, människohandel och våld
 9. Sexuellt våld & Andra former av riskbeteende
 10. De papperslösa & Flerfaldiga minoriteter
 11. Barnens, ungdomarnas och familjernas synvinkel
 12. Primärvården tillhör alla
 13. Den specialiserade sjukvårdens synvinkel
 14. Socialtjänsternas synvinkel i flyktingarbete
 15. Flyktingars som polisens kunder & Stöd i fostring och skola

På andra språk

I samarbete

AMIF-logo.

TEM-logo.