Mielenterveysstrategia

Mielenterveysstrategian logo.

Hyvän mielenterveyden merkitys on kasvanut muuttuvassa yhteiskunnassa. Hyvä mielenterveys on yksilöille keskeinen voimavara. Se on psyykkisen hyvinvoinnin tila, jossa ihminen elää tasapainoista elämää, selviää elämän paineista, pystyy työskentelemään tuotteliaasti ja toimimaan osana erilaisia yhteisöjä.

Yhteiskunnan muuttuessa ja vaatimusten kasvaessa mielenterveyden palvelutarve on lisääntynyt, vaikka suomalaisten fyysinen terveys on parantunut ja elinajanodote pidentynyt. Mielenterveyden häiriöt (sekä päihdehäiriöt) ovat Suomessa suuria kansanterveydellisiä haasteita.

Mielenterveysstrategiassa ovat esillä molemmat näkökulmat: mielenterveys voimavarana ja mielenterveyden ongelmien ehkäisy.

Strategian toteutus on alkanut vuonna 2020. Tutustu strategian linjauksiin sekä ehdotettuihin toimenpiteisiin ohjelman sivuilla:

Kansallinen mielenterveysstrategia 2020–2030