Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö kaikille yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta.

Tukikeskus on matalan kynnyksen yksikkö. Tukikeskukseen voi tulla itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Rikosilmoituksen teko ei ole ehtona tukikeskukseen hakeutumiselle, vaikka ilmoituksen tekemiseen kannustetaankin.

On tärkeää, että uhri voi saada tarvitsemansa avun yhdestä paikasta tai että hänet voidaan sieltä välittömästi ohjata asianmukaisiin erityispalveluihin. Mitä nopeammin seksuaaliväkivallan uhri pääsee akuuttivaiheessa hoitoon, sitä nopeammin toipuminen alkaa. Lue lisää Seri-tukikeskukset Suomessa (pdf 2,81 Mt).

Seri-tukikeskus tarjoaa

  • oikeuslääketieteellistä tutkimusta
  • traumatukea
  • psykologista neuvontaa
  • terapiaa.

Seri-tukikeskukset Suomessa

Suomen ensimmäinen Seri-tukikeskus avattiin HUS Naistenklinikalle vuonna 2017.

Euroopan neuvoston sopimuksessa naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta säädetään tukikeskuksien perustamisesta. Sopimus tunnistaa myös miehet uhreina.