Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2022

 

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 9.-11.2.2022 klo 10

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät vuonna 2022

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät järjestettiin tänä vuonna kolmipäiväisenä 9.-11.2.2022. Tapahtuman pääohjelman esitykset ja tallenteet  löytyvät ohjelman yhteydestä.

Tapahtumassa oli pääohjelman lisäksi sivutapahtumia. Sivutapahtumista tallennettiin Suuntaamon järjestämät aamuluennot.
Sivutapahtumat

Päätapahtuman ohjelma

Keskiviikko 9.2.

Puheenjohtajana Merja Heikkonen, VANE/STM

klo 10.00 Tervetuloa ja käytännön asioita, Päivi Nurmi-Koikkalainen, Marika Kangas-Aramo ja Iiro Toikka, THL

Sote – näkökulmia tulevaisuuteen 

klo 10.15 Sote – paranevatko vammaispalvelut? / Heikki Hiilamo, THL 

klo 10.55-11.00 Tauko

klo 11.00  Erityishuoltopiirit ja hyvinvointialueet – miltä näyttää tulevaisuus?/ Riitta Hakoma, Kuntaliitto

klo 11.30 Kommenttipuheenvuoro / Emmi Häyrynen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja kommenttipuheenvuoro / Merja Heikkonen, VANE/STM

klo 12.00–13.30 Lounastauko

klo 13.30-16.00 Työelämä - nyt ja tulevaisuudessa 

Puheenjohtajana Anna Caldén, FMA

klo 13.30  Arvojen merkitys hyvinvoinnin johtamisessa / Henrika Franck, Ammattikorkeakoulu Arcada

klo 14.30-14.45 Tauko

klo 14.45  Paneeli: Työ vammaisalalla - Keskustelua työtä ohjaavista tekijöistä ja onnistumisen edellytyksistä. Keskustelua johdattelevat Päivi Hömppi, THL ja Stina Sjöblom, THL. Keskustelemassa Elina Lindström, Kuntaliitto, Anni Kyröläinen, Vammaisfoorumi ja Kirsi Manssila, Eteva sekä Piia Suihkonen, VAVE-hanke (Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen).

klo 15.45-16.00 Loppuyhteenveto ja pohdinta, Stina Sjöblom ja Päivi Hömppi, THL

Torstai 10.2.

Puheenjohtajana Anna Caldén, FMA

klo 10.00 Aamun avaus Anna Caldén, FMA

klo 10-12 Tarpeesta toteutukseen – asiakas keskiössä 

klo 10.05 Yhdenvertaisuus ja vammaisten ihmisten oikeudet / Kristina Stenman, Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

klo 10.25 Tarpeesta toteutukseen – huomioita päätöksenteosta/ Mari Saramaa, Valvira

klo 10.55.-11.00 tauko

klo 11.00 Vamman kanssa elävä lapsi sosiaalipalveluissa / Martina Nygård ja Heli Ronimus

klo 11.30  Iäkkäiden henkilöiden palvelut uudistuvat / Jaana Huhta, STM 

klo 12.00  Valvonta sote-lainsäädännössä / Riitta-Maija Jouttimäki, STM 

klo 12.20-13.30 lounastauko

klo 13.30–16.00   Uudistuva vammaispalvelulainsäädäntö 

Puheenjohtajana Maija Voutilainen, THL

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen tilanne/ Sirkka Sivula, Anne-Mari Raassina ja Ida Hakanen, STMTauko noin klo 14.30.

klo 15.50-16.00 Yhteenveto päivästä Anna Caldén, FMA ja Maija Voutilainen, THL

Perjantai 11.2.

Puheenjohtajana Anna Caldén, FMA

klo 10.00  Viritys päivään Anna Caldén, FMA

klo 10-12 Välineitä johtamiseen ja asumiseen

klo 10.05 Miten varaudumme poikkeus- ja kriisitilanteisiin haavoittuvassa asemassa olevat huomioiden? / Elina Lindström, Kuntaliitto

klo 10.35 Asumispalvelujen kehittäminen oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännön valossa / Juha-Pekka Konttinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

klo 11.05-11.10 Tauko

klo 11.10 Miten mahdollistetaan yksilölliset asunnot ja palvelut tulevaisuudessa? Keskustelijoina mm. Susanna Hintsala (Kehitysvammaliitto), Päivi Nurmi-Koikkalainen (THL), Milla Ilonen (Invalidiliitto), Aarne Rajalahti (KVPS), Susanna Lehti (Lehti ja Kumppanit) ja Riikka Haahtela (Validia)

klo 12.00–13.15  lounastauko

klo 13.15-15.15  Yhteiseltä pohjalta yksilöllisesti eteenpäin

Puheenjohtajana Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL

klo 13.15 Henkilökohtainen budjetointi -hankkeen keskeisiä teemoja ja oivalluksia – keskustelemassa Ville Rantala, THL ja Maarit Vinni

klo 14.00-14.10 Tauko

klo 14.10 Oikeuksien tunnustaminen ja yksilölliset palvelut vammaissosiaalityössä / Stina Sjöblom, THL

klo 15.00-15.15 Päivi Nurmi-Koikkalaisen loppuyhteenveto

Puhujat

Anna Caldén

Anna Caldén on monessa vaikuttamistyössä mukana. Hän on Funktionsrätt med ansvar (FMA) järjestön puheenjohtaja, Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen ja kunnallispoliitikko. Lisäksi hän on Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston jäsen ja Vammaisjärjestöjen pohjoismaisen yhteistyöneuvoston jäsen.

Anna Caldén är aktiv i påverkansarbete bl.a. som ordförande för Funktionsrätt med ansvar (FMA), medlem i Människorättsdelegationen och kommunpolitiker. Dessutom är hon medlem i Rådet för Nordiskt samarbete om funktionshinder och Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR).

Henrika Franck, Ammattikorkeakoulu Arcada

Henrika Franck on väitellyt tohtoriksi eettisestä päätöksenteosta strategiatyössä Svenska handelshögskolanissa 2012 ja on  kansainvälisesti palkittu eettisen johtajuuden ja strategiatyön tutkija. Tällä hetkellä Henrika toimii vararehtorina ammattikorkeakoulu Arcadassa, Åbo Akademissä dosenttina ja Aalto-yliopiston vierailevana tutkijana. 

Ida Hakanen, STM

Työskentelen sosiaali- ja terveysministeriössä lakimiehenä Tulevaisuuden säädösvalmistelijat –ohjelmassa, jonka tarkoituksena on perehdyttää uusia säädösvalmistelijoita. Olen ollut viime syksystä lähtien mukana uuden vammaispalvelulain valmistelussa. Sitä ennen olen työskennellyt lakimiehenä kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa.

Jaana Huhta, hallitusneuvos, varatuomari, STM

Olen työskennellyt STM:ssä vuodesta 2008 alkaen erilaisissa sosiaalihuollon lainsäädännön, kehittämisen ja toimeenpanon ohjauksen tehtävissä.  Tehtäviini Yhteisöt ja toimintakyky -osaston Toimintakyky -yksikössä kuuluvat nykyisellään iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluihin liittyvä lainvalmistelu sekä lainsäädännön toimeenpanoon ja palvelujen järjestämiseen liittyvät juridiset kysymykset. Osallistun myös muuhun sosiaalihuollon lainsäädännön sekä sote-uudistuksen toimeenpanon valmisteluun ja hyvinvointialueiden palvelujen järjestämisen ohjaukseen.  Aiempi työurani kattaa lakimiestehtävät asianajotoimistossa ja sen jälkeen toistakymmentä vuotta vammaisjärjestöjen vaikuttamistyössä.  

Päivi Hömppi, THL

Päivi Hömppi työskentelee sosiaalityön erityisasiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimissä. Hän on rakenteellisen sosiaalityön erikoissosiaalityöntekijä, jolla on käytännön vammaissosiaalityöstä yli 10 vuoden kokemus.

Milla Ilonen, Invalidiliitto

Milla Ilonen työskentelee Invalidiliitossa järjestöasiantuntijana. Hänellä on yli kymmenvuotinen kokemus asiakaslähtöisestä asumispalvelujen kehittämisestä Aspa-säätiön suunnittelijana ja seksuaalisuushankkeen päällikkönä. Vammaistyössä Ilonen haluaisi hyödyntää nykyistä monipuolisemmin taiteen, draaman ja digiviestinnän keinoja, jotta hiljaiset äänet vahvistuisivat ja syntyisi ymmärrystä syventävää vuorovaikutusta.

Juha-Pekka Konttinen,  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (OTM)

Konttinen työskentelee eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa vanhempana oikeusasiamiehensihteerinä. Hänen päätehtävänään on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevien laillisuusvalvonta-asioiden (kantelut, omat aloitteet, tarkastukset) valmistelu ja esittely oikeusasiamiehelle. Myös  YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanon edistämiseen, suojeluun ja seurantaan liittyvä erityistehtävä teettää työtä. Konttisella on vierähtänyt työelämässä kohta 20 vuotta vammaiskysymysten ja ihmisoikeusjuridiikan parissa. Ennen nykyistä virkaansa hän on työskennellyt mm. vammaisjärjestöjuristina ja THL:ssä erityisasiantuntijana.

Susanna Lehti, Lehti ja kumppanit

Susanna Lehti toimii lakimiehenä Lehti ja kumppaneilla. Susannan osaamista on erityisesti vaativien sote-palveluiden lainsäädäntö, sopimusoikeus ja julkiset hankinnat. Hän on toiminut asiantuntijana muun muassa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden hankinnoissa sekä hankintojen ja sopimusvalvonnan kehittämisessä. 

Elina Lindström, Kuntaliitto

Lindström (YTM, FT) on työskennellyt pitkään vammaispalveluissa kuntasektorilla. Tällä hetkellä hän on hanketyöntekijänä Kuntaliitossa Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa (2/2021-3/2023).

Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL

Päivi Nurmi-Koikkalainen toimii THL:ssä johtavana asiantuntijana. Hän on  vammaisuus yhteiskunnassa tiimin päällikkö. Hänen tehtäväalueenaan on vammaisuuteen liittyvät kysymykset laaja-alaisesti. Hän on aikaisemmin työskennellyt mm. kunnassa vammaispalvelupäällikkönä, kehittänyt vammaisten asumispalveluja ja henkilökohtaista avustaja -järjestelmää Stakesissa sekä toiminut järjestöissä niin johtotehtävissä kuin palveluiden toteuttajana ja kehittäjänä. 

Martina Nygård

Martina Nygård on koulutukseltaan VTM, sosiaalityöntekijä, jolla on yli 15 vuotta pitkä ura vammaissosiaalityössä. Hän työskenteli THL:ssä Vamo-hankkeen aikana ja oli mukana kehittämässä ja juurruttamassa osallistavia vammaissosiaalityön prosesseja valtakunnallisesti. Tällä hetkellä hän työskentelee vammaissosiaalityön lasten tiimin johtavana sosiaalityöntekijänä.  Hän on työskennellyt myös lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä.  Lasten osallisuus ja erityisesti vammaisten lasten osallisuus on hänellä lähellä sydäntä.

Anne-Mari Raassina, STM

Anne-Mari Raassina työskentelee neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat vammaispalveluja ja omaishoitoa koskevat asiat. Hän on osallistunut vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevaan valmisteluun sen eri vaiheissa. 

Aarne Rajalahti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS

Aarne Rajalahti on työskennellyt Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä 20 vuoden ajan. Hän on ollut mukana kehittämässä esimerkiksi ensimmäistä henkilökohtaisen budjetoinnin mallia Suomessa 2010 -luvun alkupuoliskolla. Nykyisin Aarne toimii kiinteistötoimen johtajana ja on viime vuosina toiminut tilaajana useissa Palvelusäätiön rakentamishankkeissa suunnittelun alkuvaiheista valmiin rakennuksen vastaanottoon. 

Ville Rantala, THL

Rantala (OTM) työskentelee vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin erikoistuneena lakimiehenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimissä. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt THL:ssä ja sote-juridiikan palveluita tarjoavassa konsulttiyhtiössä.

Heli Ronimus

Ronimus on toiminut sosiaalityöntekijänä (VTM) lasten parissa niin vammaispalveluissa kuin lapsiperheiden sosiaalipalveluissa.  Hän on työskenteli myös VamO –hankkeen projektisuunnittelijana kehittäen lasten osallisuutta sosiaalityössä  ja esimerkiksi Vammaispalvelujen käsikirjan Työkalupakki vammaisen lapsen mielipiteen selvittämiseksi on Ronimuksen käsialaa. Tällä hetkellä Ronimus tekee palvelutarpeen arviointeja lapsiperheille. 

Mari Saramaa, Valvira

Työskentelen Valvirassa ylitarkastajana sosiaalihuollon valvonnassa vanhus- ja vammaispalveluiden parissa. Valvirassa olen työskennellyt yhteensä noin 10 vuotta sosiaalihuollon lupahallinnon ja valvonnan tehtävissä. Koulutukseltani olen YTM, sosiaalityöntekijä ja HTM.

Sirkka Sivula, STM

Olen Sirkka Sivula ja työskentelen lakimiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä toimintakyky-yksikössä. Tehtäviini kuuluu laajasti erilaiset vammaisuuteen liittyvät kysymykset. Vastaan uuden vammaispalvelulain valmistelusta. Pitkä työkokemus vammaisjärjestöissä sekä työ THL:n vammaisuustiimissä on valmentanut lainvalmistelutyöhön ja auttanut luomaan lain valmistelussa välttämättömiä verkostoja. Kiitos jo nyt kaikille lainvalmisteluun osallistuneille!

Stina Sjöblom, THL

Stina Sjöblom työskentelee erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaisuus yhteiskunnassa-tiimissä. Hän on kuntouttavan sosiaalityön erikoissosiaalityöntekijä ja väitöskirjatutkija, jonka mielenkiinnon kohteena on vammaispolitiikan ja vammaisoikeuksien vaikutus sosiaalityöhön ja palvelujärjestelmään. Lisäksi hän on Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston jäsen.
Stina Sjöblom arbetar som specialforskare i teamet Funktionsvariation i samhället vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Hon är specialiserad socialarbetare med inriktning mot empowerment och doktorand med särskilt intresse för funktionshinderpolitik och funktionsrätt, samt hur dessa återspeglas i socialt arbete och servicesystemet. Hon är också medlem i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Kristina Stenman, Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Kristina Stenman on toiminut yhdenvertaisuusvaltuutettuna 1.8.2020 lähtien. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Kristina työskenteli 1990-2006 Pakolaisneuvonta ry:ssä eri tehtävissä, ja sen jälkeen tutkijana Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutissa (2006-2007), Vaasan sosiaali-,terveys- ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana 2007-2010, maahanmuuttojohtajana sisä- ja työ- ja elinkeinoministeriössä 2011-2016, ja ennen nykyistä tehtäväänsä Pietarsaaren kaupunginjohtajana.

Iiro Toikka, THL

Iiro Toikka työskentelee THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimissä kehittämispäällikkönä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. harvinaissairauksien kansallista koordinaatiota ja vammaispalvelujen kehittämistä erityisesti kansallisen tietopohjan näkökulmasta. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. THL:ssä erinäisten hankkeiden parissa, sosiaali- ja terveysministeriössä Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEssa, ja henkilökohtaisena avustajana. 

Maarit Vinni

Olin viime vuonna THL:lla henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishankkeessa kehittämispäällikkönä. Tämän työrupeaman jälkeen jatkan työhyvinvointi- ja laatupalveluiden yrittäjänä sekä aloitin koulutuskoordinaattorina valtakunnallisessa STEP-koulutuksessa. Suunnittelen ja organisoin niin kaikille avoimia kuin organisaatiokohtaisia täydennyskoulutuksia ja lyhytkursseja. Vammaispalveluiden neuvottelupäivillä palaan henkilökohtaisen budjetoinnin teemaan ja käyn Ville Rantalan kanssa keskustelua siitä, mitä HB- hanke alueille tuotti ja pohdimme tämän palvelun merkitystä, kumpikin omasta mielenkiintoisesta lähestymistavastamme käsin.

Sivutapahtumat

Vammaispalvelujen neuvottelupäivien yhteydessä järjestetään myös sivutapahtumia aamulla ja lounastauoilla. Sivutapahtumat järjestetään Howspacessa tai Teamsin välityksellä. 

Harvinaisten sairauksien kansallinen koordinaatio

Mitä kaikkea harvinaissairauksien kansalliseen koordinaatiotyöhön kuuluu, ja mitä sillä pyritään saavuttamaan? Tule kuuntelemaan lyhyt tietoisku kansallisesta koordinaatiosta ja harvinaissairauksien toimintakentästä! Tietoiskun pitää THL:n Iiro Toikka.

Aika: torstaina 10.2. klo 9.30-9.45

Tästä sivutapahtumasta ei ole tallennetta.

Selkokieli auttaa ymmärtämään koronakriisiä 

Tapahtumassa saat tietoa selkokielisestä ja kuvilla tuetusta koronaviestinnästä. Suomessa on arviolta 650 000–750 000 ihmistä, jotka hyötyvät selkokielestä. Selkokieltä voivat tarvita esimerkiksi kehitys- ja puhevammaiset ihmiset, ikääntyvät ihmiset, joilla muistisairaus sekä suomen kieltä opiskelevat henkilöt, kuten maahanmuuttajat. Jokaisella on oikeus saada tietoa, mistä koronaepidemiassa on kyse ja miten koronavirukselta voi suojautua. Selkokieliset ja kuvin tuetut materiaalit auttavat käsittelemään tietoa ja ohjeita silloin, kun ymmärtämiseen tarvitaan tukea.  

Aika: Torstaina 10.2. klo 13.00-13.20.

Tästä sivutapahtumasta ei ole tallennetta.

Koronaepidemian opit tulevaisuuden luomiselle

Luodaan tulevaisuutta yhdessä! Tule mukaan keskustelemaan, kuinka vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tarpeet huomioitu käsillä olevassa poikkeustilanteessa. Keräämme tietoa, kuinka tarpeiden huomiointi toteutuisi tulevaisuudessa paremmin. Keskustelua ovat vetämässä THL:n Anna Väre ja Maria Valtokari (ESR -hanke -Tulevaisuutta luomassa).

Aika: Perjantaina 11.2. klo 9.30-9.50.

Tästä sivutapahtumasta ei ole tallennetta.

Henkilökohtaisen budjetoinnin Suuntaamo-työtila

Aloita neuvottelupäivät Suuntaamosta! Mielenkiintoisia puheenvuoroja on tarjolla aamuisin klo 8.30-9.30.

Vammaispalvelujen neuvottelupäivien osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita erilliseen henkilökohtaisen budjetoinnin yhteistyötilaan. Sivut tarjoavat tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista palvelujen järjestämistapana. Sivustolla on mahdollista vaikuttaa, keskustella ja esittää kysymyksiä aiheesta. Ekstraohjelmana teemaan liittyviä luentoja järjestetään neuvottelupäivien jokaisena aamuna.

Suuntaamon aamupäivän luennot löytyvät Suunnan työtilasta tallenteina.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Suunnan sivuilla

Videot 

Tutustu Hengityslaitepotilaat ry:n tekemiin videoihin elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien arjesta.

Tutustu Suomen paralympiakomitean WeThe15-kampanjan videoihin. WeThe15 on Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n koordinoima maailmanlaajuinen kampanja, jonka tarkoituksena on – urheilun välityksellä – tuoda esiin vammaisten henkilöiden yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä kysymyksiä, puheenaiheita ja epäkohtia, tavoitteena tehdä maailmasta entistä yhdenvertaisempi ja inklusiivisempi paikka elää.
WeThe15 (Youtube)

Chattaa ja twiittaa tapahtumassa

Neuvottelupäivillä pääset osallistumaan keskusteluun chatin kautta. Chattia moderoidaan.
Ohjeet chatin käyttöön ovat chat kentässä: Mutta Huom! Kirjoita ensin nimimerkkisi. Nimimerkki tallentuu. Kirjoita sitten vasta kommenttisi/kysymyksesi. Nimimerkin pystyy nollaamaan päivittämällä sivun uudestaan.
 
Voit myös twiitata #vpnpäivät2022 ja löydät meidät Twitter-tililtä @THLsosiaalityo.

Mitkä neuvottelupäivät?

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät on vammaissektorin ja vammaissosiaalityön tapahtuma, jota on järjestetty jo monen vuoden ajan. Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen lainsäädäntöön, palveluiden järjestämiseen ja tutkimukseen, vammaissosiaalityöhön sekä ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Tapahtuman kohderyhmänä ovat sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, sosiaalijohtajat, päättäjät, opiskelijat sekä muut vammaispalveluista kiinnostuneet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on järjestänyt tapahtumaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Vammaispalvelujen neuvottelupäiville on osallistunut vuosittain 300–400 ihmistä. Viime vuonna järjestettyyn etätapahtumaan osallistui yli 1000 ihmistä.

Lisätiedot  

Päivi Nurmi-Koikkalainen
johtava asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
[email protected]