Resenärens hälsoguide

Resenärens hälsoguide (på finska) hanterar hälsofrågor för resenärer på ett mångsidigt sätt. I guiden ingår bland annat landsspecifika vaccinationsrekommendationer eller -krav och anvisningar för att förebygga hälsorisker.

Gå till Resenärens hälsoguide (Terveyskirjasto, på finska)

Aktuella uppdateringar

Den landsspecifika förteckningens uppbyggnad har förnyaats – inga förändringar i innehållet (25.3.2024)

I den landsspecifika förteckningen listades tidigare vaccinationsrekommendatationer och vaccinationskrav för olika länder samt behovet av malariaprofylax i de olika länderna.

Resenärers hälsa involverar mycket mer än vaccinationer och malariaprofylax. Därför har guiden uppdaterats och information om andra viktiga saker för varje land att tänka på har lagts till i den landsspecifika listan.

Landsspecifika förteckningen (Terveyskirjasto, på finska)

Information både för hälso- och sjukvårdspersonal och medborgare

Resenärens hälsoguide är riktad till yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården, resenärer och personer som arbetar i resebranschen.

Guiden är framställd i samarbete med finländska experter. Institutet för hälsa och välfärd har redigerat den. Redaktion för guiden: Katariina Kainulainen (chefredaktör), Eeva Pekkanen, Elina Erra och Nina Strömberg.

Kustannus Oy Duodecim har fungerat som förläggare för guiden.