Kontaktinformation

Kontakt och förfrågningar om öppna data om covid-19:
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Respons om THL:s kubanvändargränssnitt och API för öppna data:
tietojarjestelmat(at)thl.fi

Antti Tuomi-Nikula
utvecklingschef
THL öppna data koordinator
tfn 029 524 8645

Tiina Ylöstalo
utvecklingschef
covid-19 data
tfn 029 524 6097

Teemu Möttönen
specialplanerare
registret över smittsamma sjukdomar
tfn 029 524 8674

Heikki Pakkala
specialplanerare
Fineli
tfn 029 524 8593

e-post: [email protected]