RAI-jämförelsedatabaser

RAI-jämförelseinformation kan granskas i databaser. Jämförelsedatabaserna granskas i gränssnittet för sammanfattningar och kuber TIKU. Sammanfattningarna innehåller färdiga vyer och grafer, och i kuberna kan du fritt göra avgränsningar för att sammanställa den information du vill ha. Byt sammanfattningar och kuber i databasen genom att trycka på knappen Byt rapport i databasen

Anvisningar för RAI-dataöverföring

RAI-jämförelsedatabasen för regelbundna tjänster för äldre

RAI-jämförelsedatabasen för regelbundna tjänster för äldre är fri att användas av alla.

RAI-jämförelseinformationen som kan granskas i databasen har samlats in från RAI-bedömningar som har gjorts mellan åren 2017 och 2021 av äldre som får regelbundna tjänster. RAI-jämförelseinformationen består av sammanfattningar och medelvärden av klienter i organisationer som ordnar service för äldre. Det är inte möjligt att identifiera specifika individer utifrån uppgifterna.

Jämför klientelets funktionsförmåga och resurser mellan service som ges i hemmet och heldygnsvård, utifrån serviceproducent eller privat och offentlig sektor med hjälp av dessa 14 RAI-indikatorer. Du kan jämföra hur det ser ut i din kommun med grannkommunen och även granska uppgifter utifrån välfärdsområde eller på riksnivå. 

RAI-jämförelsedatabasen för regelbundna tjänster för äldre (på finska)

Jämförelsedatabaser för organisationer som använder RAI-instrument

För organisationer som använder RAI-instrument finns det flera jämförelsedatabaser som kräver inloggning för att kunna användas.

Alla serviceproducenter som gör RAI-bedömningar har tillgång till RAI-responsrapporter och RAI-databas för klienthandledning. Instanser som deltar i samfinansierad RAI-verksamhet kan dessutom också använda easyRAIder-databaserna, RAI-databaser för anordnare av tjänster och beställare samt mer omfattande jämförelseinformation i RAI-databas för klienthandledning.
Samfinansierad RAI-verksamhet (på finska)

RAI-kontaktpersonen ansvarar för att dela ut inloggningskoder inom sin organisation. THL skickar inloggningskoderna per e-post till RAI-kontaktpersonerna efter uppdateringen av jämförelseinformationen.

RAI-responsrapporter

För att följa upp enhetens verksamhet och jämföra organisationens enheter utifrån respektive instrument.

Responsrapporten för RAI-instrumentet hemvård (interRAI-HC och RAI-HC) (på finska)
Responsrapporten för RAI-instrumentet heldygnsvård (interRAI-LTCF och RAI-LTC) (på finska)
Responsrapporten för RAI-instrumentet arbete med utvecklingsstörningar (interRAI-ID) (på finska)
Responsrapporten för RAI-instrumentet arbete med psykisk hälsa och utvecklingsstörningar hos barn och unga (interRAI-ChYMH-DD) (på finska)
Responsrapporten för RAI-instrumentet bedömning av servicebehov (interRAI-CHA) (på finska)
Responsrapporten för RAI-instrumentet arbete med psykisk hälsa inom öppenvården (interRAI-CMH) (på finska) 

EasyRAIder-databasen

Granskning av verksamhetsenheter och jämförelser mellan organisationer.

EasyRAIder-databasen för RAI-instrumentet hemvård (interRAI-HC och RAI-HC) (på finska)
EasyRAIder-databasen för RAI-instrumentet heldygnsvård (interRAI-LTCF och RAI-LTC) (på finska)

RAI-databas för anordnare av tjänster

Regional granskning utifrån kommun, anordnare och landskap.

RAI-databas för anordnare av tjänster (på finska)

RAI-databas för beställare

Granskning och jämförelse av enheter inom köpta tjänster.

RAI-databas för beställare (på finska)

RAI-databas för klienthandledning

Utveckling av klient- och servicehandledning och uppföljning av lösningar.

RAI-databas för klienthandledning (på finska)

RAI-databasen Infektionsindikatorer

Finns tillgängligt för sjukvårdsdistriktens ansvariga i frågor om smittsamma sjukdomar för att granska infektioner, bekämpning av infektioner samt hur antimikrobiella läkemedel används.

RAI-infektionsindikatorer (på finska)

Beskrivningar av syfte, innehåll och jämförelser indikatorer i RAI-jämförelsedatabasen (på finska)

Läs mer

Instruktioner och videor om hur du använder RAI-jämförelsedatabaser i gränssnittet för sammanfattningar och kuber hittar du i THL:s RAI-webbutbildnings kurs TIKU vid granskning av RAI-jämförelseinformation (endast på finska).

Information och illustrerade exempel på hur du använder databaser och RAI-jämförelseinformation i ledning får du i kursen RAI-benchmarking (endast på finska).

THL:s webbutbildning

TIKU-bruksanvisningar
Ledning genom RAI-information

Anvisningar för RAI-dataöverföring

THL:S RAI-EXTRANÄT

THL:s RAI-extranät (organisationssidor, lösenord till jämförelsedatabaser)

THL:s RAI-extranät för RAI-programleverantörer

För att logga in på THL:s RAI-extranät krävs ett personligt användarnamn. Kontakta vid behov din egen organisations RAI-kontaktperson eller fråga rai[at]thl.fi