Rekommendationer och handböcker om rådgivningsarbete

Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer

Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer. Handbok för personalen. (2005) Handböcker 2005:12. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Erkännande av föräldraskap på mödrarådgivningen före barnets födelse

Erkännande av föräldraskap på mödrarådgivningen före barnets födelse (2022) Institutet för hälsa och välfärd.

Handbok för mödrarådgivningen 

Nationella expertgruppen för mödravården (förf.) Klemetti, R. & Hakulinen-viitanen, T. (red.) (2015). Handbok för mödrarådgivningen. Nationell rekommendation. Handbok 40. Institutet för hälsa och välfärd.

Handbok om dokumentation

Hietanen-Peltola & Hakulinen (2022): Handbok om dokumentation: Barnrådgivning och skolhälsovård. Institutet för hälsa och välfärd.

Dokumentation av mentalvårdsarbete på rådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården

Dokumentation av mentalvårdsarbete på rådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården (2021) (Faktablad)
Institutet för hälsa och välfärd

Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen & inom skolhälsovården 

Mäki, P. m.fl. (2018): Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen & inom skolhälsovården Metodhandbok. Institutet för hälsa och välfärd.

  • Observera att Metodhandboken delvis är föråldrad. Blanketterna och anvisningarna i anslutning till dem har inte ändrats, men till övriga delar finns de aktuella anvisningarna för rådgivningsarbetet i Institutet för hälsa och välfärds nya NEUKO-databas.
    Databasen NEUKO (Terveysportti)

Rekommendationer för förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen

Rekommendationer för förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen (2008). Publikationer 2008:10. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård

Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård. Motiveringar till och tillämpningsanvisningar för förordningen (380/2009, nu 338/2011)(2009). Publikationer 11. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.

Tillsammans kring matbordet. Kostrekommendationer till barnfamiljer 

Tillsammans kring matbordet. Kostrekommendationer till barnfamiljer (2019). Kide. Institutet för hälsa och välfärd.