Blanketter för arbetet vid rådgivningar

På den här sidan finns blanketter för mödra- och barnrådgivningsverksamheten. En del av blanketterna produceras av THL och en del av andra organisationer. Mer information om ämnesområdena för vissa blanketter finns i Neuko-databasen.  

Audit, enkät för bedömning av alkoholkonsumtion

Audit-enkäten (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett test som har utvecklats av Världshälsoorganisationen och lämpar sig för screening av överkonsumtion av alkohol. På rådgivningen bör man diskutera användning av berusningsmedel med föräldrarna särskilt med perspektiv på familjens och barnets välbefinnande. 
Audit-testen (paihdelinkki.fi)

EPDS, frågeformulär för att identifiera depression under graviditet och efter förlossning

EPDS, frågeformulär för att identifiera depression (Edinburgh postnatal depression scale), är avsett som stöd för yrkesutbildade personer för identifiering av depression och ångestsymtom under graviditeten och efter förlossningen. 
Formuläret har utvecklats av: J.L. Cox, J.M. Holden och R. Sagovsky (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburg Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 150. 782–786.
EPDS-frågeformulär

Intervju som stöder tidig interaktion (VaVu)

Blanketterna för intervjuer som stöder tidig interaktion under graviditeten och efter barnets födelse är avsedda särskilt för yrkesutbildade personer som arbetar med de som väntar barn, har fött barn samt deras familjer. Intervjun är till hjälp för att identifiera och diskutera föreställningar, bekymmer och eventuella svårigheter med anknytning till graviditet, förlossning och babyn. Intervjun är till hjälp för att hitta lösningar, identifiera familjens resurser och lyfta fram stödbehov.
Intervju som stöder interaktionen mellan blivande föräldrar och det barn som ska födas (Vavu) 
Intervju som stöder interaktionen mellan föräldrarna och barnet  (Vavu) 

Laps-blanketten, blankett för bedömning av barns psykosociala hälsa

Barnets psykosociala utveckling eller välbefinnande kan vid behov bedömas med LAPS-blanketten. Blanketten är en arbetsmetod för läkare, som bedömer allvarligheten för barnets psykosociala symtom, behovet av ytterligare undersökningar, stöd eller vård och hur brådskande åtgärderna är. Blanketten kan användas som en grundläggande undersökning för bedömning av barns psykosociala hälsa i samband med de omfattande hälsoundersökningarna av barn i åldern 4–5 år.
Laps-blankett (Tays)

Blankett för screening och kartläggning av närståendevåld

Inom social- och hälsovårdstjänsterna ska man systematiskt kartlägga risken för våld i nära relationer och våld i hemmet. Det är bara ett fåtal offer som på eget initiativ för sin våldsupplevelse på tal.  Man ska fråga direkt om upplevelser av våld. För att fråga om våld i nära relationer, bemöta offret och kartlägga livssituationen används blanketten för screening och kartläggning av närståendevåld.
Blankett för screening och kartläggning av närståendevåld

Resursformulär

Formulären Kraftresurser i vardagen hos familjer som väntar sitt första barn och Kraftresurser i vardagen hos familjer med nyfödda lämpar sig under graviditeten och barnets första levnadsår. Det är lätt att vid behov använda formulären vid diskussioner om resurser i familjevardagen. De lämpar sig särskilt för den omfattande hälsoundersökningen där man bedömer hela familjens välbefinnande. Formulären kan ges till föräldrarna, så att de får fylla i dem hemma, och användas för diskussion. Det är också möjligt att fylla i det korta formuläret under ett mottagningsbesök.

Sömn, sömnlöshet och överdriven sömnighet

Sömn är en känslig hälsomätare som störs av faktorer som är psykiskt eller fysiskt påfrestande. Nattsömnen kan förkortas eller förlängas från det normala och störningar i sömn- och vakenhetsrytmen framträder antingen som sömnlöshet eller hypersomni. En förkortad eller förlängd nattsömn är ohälsosam och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt vuxendiabetes, dvs. typ 2-diabetes. På den här sidan hittar du verktyg för att utvärdering och skötsel av både förälderns och barnets sömnproblem.
På Barnets sömn – nedladdningsbart material

Enkät om styrkor och svårigheter (SDQ)

Uppgifter om barnets psykosociala välbefinnande kan samlas med enkäten Styrkor och svårigheter (the Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ), som är en kort enkät som grundar sig på barnets beteende. 
SDQ – Information for researchers and professionals about the Strengths & Difficulties Questionnaires (Youth in Mind) (anvisningar för att ladda ner blanketter på engelska)