Korrekt hantering av vaccin

Den som hanterar vaccin ska ha grundläggande kunskap om hur vaccin hanteras på rätt sätt. 

Avsnittets innehåll

Vaccinens rätta transport- och förvaringstemperatur är +2 till +8°C. Med tanke på vaccinens effekt och kvalitet är det viktigt att de förvaras och hanteras rätt under transport och lagring. Om ett vaccin förvaras eller hanteras på fel sätt kan det helt eller delvis mista sin effekt. 

Bered vaccinet för användning i enlighet med förpackningsanvisningen. Iaktta ett antiseptiskt arbetssätt ända fram till vaccinationen.