Vaccinationsprocessen

I det här avsnittet får du information om alla steg som ingår i vaccinationstillfället.

De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Det finns vissa grundregler för hur man vaccinerar och lägger upp ett vaccinationsschema som är bra att komma ihåg vid planering av vaccinationer.
De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Förskrivning av vaccin och beslut om vaccination

Vem har rätt att förskriva vaccin och vad ska man tänka på när man förskriver vaccin eller fattar beslut om vaccination?
Förskrivning av vaccin och beslut om vaccination

Korrekt hantering av vaccin

Vaccin är biologiska preparat som är känsliga för temperaturväxlingar. Genom att hantera vaccinen på rätt sätt försäkrar du dig om att de inte mister sin effekt.
Korrekt hantering av vaccin

Förberedelser inför vaccination

Det här avsnittet innehåller anvisningar om vad du ska göra och tänka på innan du injicerar vaccinet. 
Förberedelser inför vaccination

Kontroll av vaccin och produktfel

Information bland annat om vad du ska göra om du misstänker att vaccinet har ett produktfel.
Kontroll av vaccin och produktfel

Val av vaccinationsutrustning

Avsnittet ger dig information om hur du väljer rätt nålar och sprutor för att lyckas med vaccinationen.
Val av vaccinationsutrustning

Val av injektionsställe

Anvisningar om hur bland annat åldern och storleken på personen som ska vaccineras påverkar på vilket ställe du bör injicera vaccinet.
Val av injektionsställe

Vaccinationstekniker

Detaljerade videor och anvisningar med bilder om hur man ger vaccinationer.
Vaccinationstekniker

Efter vaccinationen

Checklista över sådant som är viktigt att göra och säga efter att du gett vaccinationen.
Efter vaccinationen

Registrering av vaccinationer

Det är ytterst viktigt att vaccinationer registreras korrekt för att man ska kunna följa upp till exempel vaccinens biverkningar och täckning. 
Registrering av vaccinationer