Kassering av vaccin

I vissa situationer får ett vaccin inte längre användas.  

Vaccinet ska kasseras om

  • det har frusit
  • det har mist sin effekt på grund av värme- eller ljusexponering
  • det är kontaminerat, dvs. orent 
  • vaccinförpackningen eller dess innehåll är skadat
  • vaccinets utseende avviker från beskrivningen i produktresumén
  • det har blivit gammalt.

Den sista användningsdagen finns markerad på förpackningen, till exempel 10-2021. Det betyder att vaccinet kan användas till och med den sista dagen i oktober.

Förvarings- eller kvalitetsfel 

Om du misstänker att det skett ett fel i förvaringen av vaccin eller att det är något fel på kvaliteten, ska du kontakta det sjukhusapotek, den läkemedelscentral eller det apotek som sänt vaccinen.

Markera och returnera de vaccin som ska kasseras 

Ta ut oanvändbara vaccin ur kylskåpet. Markera dem med "Ska kasseras" så att de inte av misstag 

  • distribueras vidare från sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen
  • ges till någon på vaccinationsstället.

Returnera de vaccin som enligt märkningen ska kasseras till det sjukhusapotek eller den läkemedelscentral där de beställts ifrån. Läkemedelscentralen eller sjukhusapoteket sänder vaccinen vidare till en problemavfallsanläggning. Anläggningen ger anvisningar för hanteringen och transporten av avfall.

Om sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen kasserar en sådan mängd vaccin som motsvarar mer än ett månadsbehov och ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, ska detta anmälas till THL:s vaccindistribution för att användningsstatistiken ska kunna korrigeras.