Vaccinationstäckning för HPV-vaccin

THL följer upp HPV-vaccinationstäckningen med hjälp av det nationella vaccinationsregistret. 

På grund av problem i anknytning till dataöverföringen och dokumentering av vaccinationer är det möjligt att de verkliga vaccinationstäckningarna är högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret anger. Uppgifter om vaccinationer som har getts överförs till och lagras i vaccinationsregistret, bara om

  • informationen om vaccinationen har dokumenterats strukturerat enligt enhetliga nationella klassificeringar
  • patientdatasystemet är anslutet till Avohilmo-dataöverföringen.

THL samarbetar med välfärdsområdena och programleverantörerna, för att uppgifterna ska bli så exakta som möjligt.