Hepatit B-vaccinationer av nyfödda som löper risk att smittas

Cirka en fjärdedel av de barn som blivit smittade i livmodern eller som nyfödd insjuknar i levercirros eller levercancer. Därför är det ytterst viktigt att skydda nyfödda. 

Förebyggande av hepatit B-smitta före barnets födelse

Det är viktigt att i god tid kartlägga om den nyfödda löper en förhöjd risk att smittas av hepatit B för att en närstående till exempel injicerar droger eller har en kronisk hepatit B-infektion. Om en mamma har hepatit B-infektion blir en nyfödd baby så gott som alltid smittad, om man inte försöker hindra det. 

Mammorna screenas för hepatit B-virus-infektion på rådgivningen

Vid mödrarådgivningarna tillämpas ett program för screening av infektioner, där mamman bland annat undersöks för hepatit B-infektion.

 • Om hepatit B konstateras hos en gravid kvinna, dvs. hon är HBsAg-positiv, antecknas detta på rådgivningskortet för att förebygga smitta hos det nyfödda barnet. 
 • Behovet av behandling hos den gravida kvinnan bedöms genom undersökning av ALAT, HBeAg och HBVNh, dvs. virusnivån.
 • Vid förhöjd ALAT eller hög virusnivå remitteras den gravida kvinnan till moderskapspolikliniken. I det fallet kan en antiviral läkemedelsbehandling inledas, vilket gör att smittsamheten hos mamman minskar.

Skydda ett nyfött barn till en hepatit B-positiv mamma från smitta 

 • Ett nyfött barn till en mamma som infekterats med hepatit B-virus ges HB-immunglobulin genast efter födseln. 
 • Inled samtidigt, eller senast inom en vecka, en vaccinationsserie med fyra doser (månad 0, 1, 2 och 12). Ge den andra dosen en månad efter den första, den tredje dosen två månader efter den första och den fjärde dosen ett år efter den första.

Information ska förmedlas mellan rådgivningen och förlossningssjukhuset så att hela vaccinationsserien helt säkert slutförs på rådgivningen. 

Kontrollera skyddet hos barnet till den hepatit B-positiva mamman efter vaccinationsserien

 • Efter att vaccinationsserien har slutförts, 6–8 veckor efter den sista dosen, ska du kontrollera om barnet trots skyddsåtgärderna har smittats (HBsAg). Om HBsAg är positivt, ska barnet remitteras till den specialiserade sjukvården för en bedömning. 
 • Kontrollera samtidigt vaccinsvaret genom att analysera HBsAb. Det ska gå minst en månad sedan den sista vaccinationen innan vaccinsvaret analyseras.
 • Vaccinsvaret HBsAb ska vara 10 mlU/ml eller högre. Om det är lägre, har vaccinationsserien inte skapat ett tillräckligt skydd. Ge då tre tilläggsvaccinationer, månad 0, 1 och 6.

Nyfödda som vaccineras utgående från föräldrarnas ursprungsland

Ett barn som föds i Finland löper större risk att smittas av hepatit B om barnets föräldrar kommer från ett land där hepatit B är vanligt. Med det avses ett land där andelen infekterade är minst 5 procent av befolkningen. Om ett barn som tillhör denna grupp har fötts i Finland den 1 november 2016 eller senare och inte har vaccinerats som nyfödd, kan barnet ges vaccinationen senare under barndomen.

Grundvaccinationsserien består då av tre vaccindoser som ges månad 0, 1 och 6. En vaccinationsserie mot hepatit B kan inledas antingen på rådgivningen eller redan på förlossningssjukhuset.

OBS! Om mamman har konstaterats vara hepatit B-positiv ges vaccindoserna alltid månad 0, 1, 2 och 12 och vaccinationsserien får inte fördröjas.

Lista över länder där hepatit B är vanligt, enligt land

Andra barn som har rätt till hepatit B-vaccination

Hepatit B-vaccination erbjuds även andra barn som löper en förhöjd risk att smittas av hepatit B. Detta gäller barn

 • som bor i samma hushåll med en hepatit B-positiv person, som inte är mamman 
 • vars familjemedlem injicerar droger  
 • vars mamma är hepatit C-positiv.

Grundvaccinationsserien består då av tre vaccindoser som ges månad 0, 1 och 6. Man kan börja ge vaccinationerna i vilken ålder som helst.