Hepatit B-vaccinationer av studerande som löper risk att smittas

Studerande som riskerar att smittas under arbetspraktik får gratis hepatit B-vaccin som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna ges inom studerandehälsovården.

Berättigade till vaccin är både de som inleder sina studier och de som redan studerar och som inte har ett vaccinationsskydd.

Berättigade till vaccination är

  • studerande inom hälsovården, sjukvården, närvården och akutvården, d.v.s. personer som studerar till häsovårdare, sjukskötare,  barnmorska, laboratorieskötare, närvårdare, akutvårdare, röntgenskötare, tandskötare och munhygienist
  • studerande inom medicin och odontologi 
  • studerande inom instrumentvård
  • personer som studerar till fångvaktare och polis.

Även till övriga studeranden erbjuds vaccin för att förebygga sjukdom, om det misstänks eller konstateras att personen exponerats för HBsAg-positivt blod.

Hepatit B -vaccin

Vaccinationerna ges i början av studierna 

Vaccinationerna är bra att ge i början av studierna. Åtminstone två doser vaccin är skäl att ge innan den studerande inleder den arbetspraktik där det finns risk för att smittas av hepatit B.

Mera information om verkställande av vaccinationer av studerande: Vaccination av studerande

Hepatit B-smitta inom hälso- och sjukvården

Hepatit B smittar via blod. Inom hälso- och sjukvården är stickskador den vanligaste smittvägen. En anställd inom hälso- och sjukvården som arbetar med patienter får uppskattningsvis ett nålstick som går igenom huden en gång per tio år. Även om förekomsten av hepatit B-virus hos patienter är mycket ovanligt i Finland finns det en risk för smitta. 

Hepatit B-smitta i polisarbetet och i fängelser

Vid arbetspraktik inom fångvaktarutbildningen och polisutbildningen kan blodkontakt uppstå till exempel i situationer där maktmedel används. Hepatit B-virus är betydligt vanligare bland fångar än bland den övriga befolkningen. Framför allt utsätts den medicinska personalen vid fängelser för smittorisk. I undantagsfall kan också fångvaktarna riskera att smittas av hepatit B.