Hepatit B-vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet

Hepatit B-vaccination för dialyspatienter

Vaccination rekommenderas för dialyspatienter. Beslutet om vaccination av en dialyspatient och om kontroll av utvecklingen av vaccinskyddet fattas av den behandlande läkaren. 

För att ett tillräckligt skydd ska utvecklas kan de vaccindoser som hör till grundvaccinationsserien fördubblas och vid behov kan personen få tilläggsvaccinationer. Det är antingen den behandlande enheten eller personen själv som betalar vaccinationerna.

Hepatit B-vaccination för resenärer

En vanlig resenär behöver i allmänhet inte hepatit B-vaccination.

Vaccination rekommenderas dock för personer som reser till områden där hepatit B förekommer i måttlig eller riklig grad. Vaccination är särskilt att rekommendera om personen vistas länge eller upprepade gånger i området. Vaccination rekommenderas också för så kallade riskresenärer.
Hepatit B (Resenärens hälsoguide, på finska)

Resenären betalar själv vaccinationen.

Arbetsgivaren betalar vaccinationen om en person på grund av sitt arbete eller en arbetsresa löper förhöjd risk att utsättas för hepatit B-virus. En riskbedömning görs inom företagshälsovården.
Hepatit B-vaccinationer i arbetslivet