Vaccin mot hepatit

Hepatit A och B-virus orsakar leverinflammationer. De har dock olika smittvägar och sjukdomsbilder. Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ges vaccin mot hepatit till vissa riskgrupper.

Företagshälsovården vaccinerar personer som utsätts för hepatit A- eller B-smitta i sitt arbete. Studerandehälsovården tar hand om hepatit B-vaccinationer av studerande som ska göra arbetspraktik.

Även resenärer kan behöva vaccin mot hepatit. Resenärer kan köpa vaccin på recept från apoteket.

Hepatit A

Hepatit A-virus smittar via maten och dricksvattnet. En person som har insjuknat i hepatit A utsöndrar stora mängder virus med avföringen. Genom dålig handhygien kan viruset överföras till livsmedel, olika ytor och mellan människor till exempel via sex.

Hepatit B

Hepatit B-virus smittar mellan människor via blod och sex. 

Kombinationsvaccin mot hepatit

Vaccin mot hepatit finns även som kombinationsvaccin. På den här sidan behandlas endast kombinationsvaccinet mot hepatit A och B som används inom det nationella vaccinationsprogrammet. 
Kombinationsvaccin mot hepatit A och B som ges till riskgrupper

Resenärer kan också ta kombinationsvaccin mot hepatit A och tyfoidfeber. 
Resenärens risk för hepatit A och rekommenderade vaccinationer (Resenärens hälsoguide, på finska)

Läs också