Vastasyntyneiden tartuntavaara ja hepatiitti B-rokotukset

Noin neljäsosa kohdussa tai vastasyntyneenä tartunnan saaneista sairastuu elämänsä aikana maksakirroosiin tai -syöpään. Vastasyntyneiden suojaaminen on siksi erittäin tärkeää. 

Hepatiitti B -tartunnan ehkäisy ennen lapsen syntymää

Ajoissa pitää selvittää, onko vastasyntyneellä suurentunut riski saada hepatiitti B -tartunta läheiseltään esimerkiksi jos tämä käyttää huumeita pistämällä tai tällä on  krooninen hepatiitti B –infektio. Jos äidillä on hepatiitti B -infektio, vastasyntynyt saa lähes aina tartunnan, ellei sitä yritetä estää. 

Hepatiitti B –viruksella infektoituneet äidit seulotaan neuvolassa

Äitiysneuvoloissa on infektionseulontaohjelma, jossa selvitetään muun muassa onko äidillä hepatiitti B -infektio.

 • Jos raskaana olevalla todetaan hepatiitti B, eli hän on HBsAg -positiivinen, tehdään merkintä neuvolakorttiin vastasyntyneen tartunnan ehkäisyä varten. 
 • Raskaana olevan hoidon tarve arvioidaan tutkimalla hänestä ALAT, HBeAg ja virustaso eli HBVNh.
 • Jos ALAT on koholla tai virustaso on korkea, raskaana oleva ohjataan äitiyspoliklinikalle. Äidille voidaan tällöin aloittaa viruslääkitys, joka vähentää hänen tartuttavuuttaan.

Hepatiitti B –positiivisen äidin vastasyntyneen lapsen suojaaminen tartunnalta 

 • Anna Hepatiitti B -viruksella infektoituneen äidin lapselle heti syntymän jälkeen HB-immunoglobuliinia. 
 • Aloita neljän annoksen rokotussarja (0, 1, 2 ja 12 kuukautta) samanaikaisesti tai viimeistään viikon sisällä. Anna toinen annos kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta, kolmas kahden kuukauden ja neljäs vuoden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Tiedon tulee kulkea neuvolan ja synnytyssairaalan välillä, jotta rokotussarja jatketaan varmasti loppuun neuvolassa. 

Tarkista hepatiitti B -positiivisen äidin lapsen suoja rokotussarjan jälkeen

 • Tarkista rokotussarjan jälkeen, 6-8 viikon kuluttua viimeisestä annoksesta , onko lapsi saanut tartunnan suojatoimenpiteistä huolimatta (HBsAg). Jos HBsAg on positiivinen, lähetä lapsi erikoissairaanhoitoon arvioon. 
 • Tarkista samalla rokotevaste määrittämällä HBsAb. Viimeisestä rokotuksesta tulee olla kulunut ainakin kuukausi ennen rokotevasteen määritystä.
 • Suojavasteen HBsAb tulee olla  10 mIU/ml tai korkeampi. Jos se on alempi, rokotussarja ei ole tuottanut riittävää suojaa. Anna tällöin 3 lisärokotusta aikataululla 0,1 ja 6 kk.

Vanhempien lähtömaan perusteella rokotettavat vastasyntyneet

Suomessa syntyvällä lapsella on tavanomaista suomalaislasta suurempi riski saada hepatiitti B -tartunta, jos hänen vanhempansa ovat lähtöisin maasta, jossa hepatiitti B on yleinen. Tällaisessa maassa infektoituneiden osuus väestöstä on ainakin 5 prosenttia. Jos tähän ryhmään kuuluva lapsi on syntynyt Suomessa 1.11.2016 tai sen jälkeen, eikä ole saanut rokotusta vastasyntyneenä, hän voi saada sen myöhemmin lapsuusiässä.

Tällöin perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokotusta, jotka annetaan kuukausina 0,1 ja 6. Hepatiitti B -rokotussarjan voi aloittaa joko neuvolassa tai jo synnytyssairaalassa.

HUOM! Jos äiti on todettu hepatiitti B-positiiviseksi, rokotukset annetaan aina kuukausina 0, 1, 2 ja 12, eikä tätä sarjaa saa viivästyttää.

Lista maista, joissa hepatiitti B on yleinen, maakohtainen listaus 

Muut hepatiitti B -rokotukseen oikeutetut lapset

Hepatiitti B -rokotusta tarjotaan myös muille lapsille, joilla on suurentunut riski saada hepatiitti B -tartunta.  Näitä ovat lapset, joiden

 • kanssa samassa taloudessa asuva – muu kuin äiti – on hepatiitti B positiivinen 
 • perheenjäsen käyttää huumeita pistämällä  
 • äiti on hepatiitti C -positiivinen.

Tällöin perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokotusta, jotka annetaan kuukausina 0,1 ja 6. Rokotukset voidaan aloittaa missä iässä tahansa.