Pneumokockvaccinationer för riskgrupper

På denna sida finns anvisningar om vilka som hör till riskgrupperna för allvarlig pneumokocksjukdom, vilka vaccin som rekommenderas för dem samt vaccinationstidtabellen. 

Av de som hör till riskgrupperna är det bara följande grupper som får vaccinet gratis:

 • personer som genomgått en stamcellstransplantation  
 • personer under 75 år som lider av en allvarlig njursjukdom 
 • personer under 75 år med kraftig immunbrist
 • personer i åldern 65-84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Läs mera: Vem får gratis pneumokockvaccin

Vaccination av andra riskgrupper än de riskgrupper som nämns i tabellen hör inte till det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet betalas av vårdenheten eller personen själv.

Tabell: Pneumokockvaccinationer för medicinska riskgrupper
MÅLGRUPP
För vem? 
PCV10
Synflorix
Andra pneumokockkonjugatvaccin
Prevenar 13, Vaxneuvance, Prevenar 20
PPV23
Pneumovax
Barn över 5 år, personer i arbetsför ålder och personer över 65 år som har underliggande sjukdomar eller riskfaktorer för en allvarlig sjukdom:
 • likvorfistel
 • kokleaimplantat (snäckimplantat)   
 • kronisk lungsjukdom (kronisk obstruktiv lungsjukdom eller astma, se Vem får gratis pneumokockvaccin?)
 • kronisk hjärtsjukdom (kliniskt signifikant sjukdom som orsakar symtom)          
 • diabetes
 • leversvikt
 • mjälten fungerar inte eller saknas
 • HIV-infektion
 • annan immunbrist (personer med kraftig immunbrist, se se Vem får gratis pneumokockvaccin?
  • lymfom
  • multipelt myelom
  • svår njurinsufficiens (GFR ≤ 30)(se Vem får gratis pneumokockvaccin?)
  • nefrotiskt syndrom (se, Vem får gratis pneumokockvaccin?)
  • medfödd eller förvärvad immunbrist (ej agammaglobulinemi)
  • personer som genomgått organ- eller vävnadstransplantation 
  • personer som får fortgående systemisk kortisonbehandling eller annan immunosuppressiv läkemedelsbehandling                        
 • permanent institutionsvård
 • alkoholism
Nej 

 1 dos, om personen inte tidigare fått konjugatvaccin.

Om personen tidigare fått PPV23: 1 dos efter individuellt övervägande tidigast ett år efter PPV-vaccinationen.    

Patienter som har bortopererad mjälte eller nedsatt funktion i mjälten:
En dos för över 2 år fyllda, tidigast 2 månader efter den senaste PCV-vaccinationen. Boosterdos med 5 års mellanrum.

Andra riskgrupper:
Enligt individuell rekommendation av vårdande läkaren. En dos för över 2 år fyllda, tidigast 2 månader efter den senaste PCV-vaccinationen. Inga boosterdos.

Se även 

Tilläggsuppgifter om pneumokockvaccin som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet

Vaxneuvance (Lääkeinfo.fi)