Vanliga frågor om pneumokockvaccinationer

Mot vilka sjukdomar skyddar vaccinet mot pneumokocker som ingår i barnvaccinationsprogrammet?

Pneumokockkonjugatvaccinet skyddar det vaccinerade barnet mot allvarliga sjukdomsformer orsakade av pneumokockbakterien, till exempel hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Det skyddar också mot lunginflammation och öroninflammation orsakad av pneumokocker.

Vaccinet förhindrar svalgbärarskap av pneumokocker och därmed att sjukdomen smittar människor i den vaccinerade personens närhet. På detta sätt åstadkommer vaccinet flockimmunitet.

Hur länge varar skyddet som vaccinet ger?

Man vet inte med säkerhet hur länge skyddet varar, eftersom vaccinet mot pneumokocker i det nationella vaccinationsprogrammet bara har funnits på marknaden sedan 2009. 

Uppskattningsvis varar skyddet i fem år och eventuellt mycket längre än så. När erfarenheterna av vaccinanvändningen ökar preciseras informationen om skyddets varaktighet.

Hur effektivt är PCV-vaccinet hos barn?

Pneumokockkonjugatvaccinet förhindrar svåra sjukdomsformer mycket effektivt. Vaccinet minskar fallen av blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos barn med över 90 procent.

Ju lindrigare sjukdomen är, desto lägre är skyddseffekten. Det beror delvis på att dessa sjukdomar även orsakas av andra bakterier och virus än bara pneumokocker. Bland barn minskar vaccinet fallen av lunginflammation med cirka 20 procent och alla öroninflammationer med cirka 7 procent.

Behöver barnen förstärkningsdoser senare?

Vaccinationsskyddet uppnås med tre doser, som ges när barnet är 3, 5 och 12 månader. Än så länge ges inga boosterdoser efter serien som ges i spädbarnsåldern. Tiden får utvisa om det i framtiden är befogat att ge boosterdoser till exempel till medicinska riskgrupper.

Kan den första PCV-dosen tas tidigare till exempel på grund av en utlandsresa?

Om resan tar 1–2 veckor finns det ingen anledning att tidigarelägga vaccinationen. 

Men om vaccinationsserien skulle fördröjas kan vaccinet ges redan vid 6 veckors ålder. Då ges den andra dosen tidigast 8 veckor efter den första dosen, och den tredje dosen normalt i åldern 12 månader.

Innehåller vaccinet mot pneumokocker som ingår i barnvaccinationsprogrammet samma adjuvans som pandemivaccinet?

Vaccinet innehåller inte samma adjuvans som pandemivaccinet.

Kan pneumokockkonjugatvaccinet ges till äggallergiker?

Ägg används inte vid framställningen av vaccinet och därför kan det även ges till äggallergiker.

Enligt rekommendationen om pneumokockvaccination ska barn under 5 år som tillhör en riskgrupp i vissa fall få både konjugatvaccin och polysackaridvaccin. Det rekommenderade intervallet mellan dessa vaccin är åtta veckor. Kan inte vaccinen ges samtidigt precis som andra inaktiverade vaccin?

Konjugat- och polysackaridvaccinen är inte helt olika vaccin, eftersom de delvis inriktas på samma sjukdomsalstrare (olika serotyper).

  • Pneumokockkonjugatvaccinet skyddar småbarn mot 10 eller 13 pneumokockserotyper och väcker det immunologiska minnet mot dessa vaccinserotyper. 
  • Pneumokockpolysackaridvaccinet skyddar mot de 23 vanligaste pneumokockserotyperna, men bildar inte immunologiskt minne.

Om risken för pneumokocksjukdom bedöms vara särskilt stor (till exempel om personen saknar mjälte), rekommenderas båda vaccinen för barn under 5 år.

Effekterna av att ge konjugat- och polysackaridvaccin samtidigt är okända. Skyddet mot de serotyper som är gemensamma för vaccinen kan dessutom förstärkas om polysackaridvaccinet ges efter konjugatvaccinet.

Därför är rekommendationen att vaccinen ges med minst åtta veckors intervall. Polysackaridvaccinet kan gest först efter att barnet har fyllt 2 år.

Kan man fortsätta en vaccinationsserie med PCV13-vaccin, om den har inletts med PCV10-vaccin?   

Ja, en vaccinationsserie som har inletts med ett pneumokockkonjugatvaccin kan fullföljas med ett annat PCV-preparat.

Kan man få öroninflammation av pneumokockvaccin?

Nej. Pneumokockvaccin innehåller inte levande sjukdomsalstrare, så vaccinet kan inte orsaka öroninflammation.