Uppföljning av social- och hälsovårdens informationssystemtjänster

Uppföljning av social- och hälsovårdens informationssystemtjänster

Uppföljningen av social- och hälsovårdens informationssystemtjänster är systematisk insamling, analys och användning av information för att kunna följa upp hur verksamheten framskrider och målen uppnås. De centrala fördelarna med uppföljnings- och jämförelseuppgifterna för de primära användargrupperna är följande:

Ledningen för social- och hälsovårdsorganisationerna: 

  • Information om behoven och erfarenheterna i anslutning till e-tjänsterna bland klienterna inom det egna området jämfört med andra områden/hela landet 
  • Information om kapaciteten att svara på behoven bland klienterna inom det egna området jämfört med andra

De yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsorganisationernas informationshantering: 

  • Information om användningen av de egna informationssystemen och informationssystemtjänsterna jämfört med andra
  • Information om användbarheten och användningserfarenheterna av de egna informationssystemen jämfört med andra

De nationella utvecklarna av informationshanteringen och ledningen:

  • Tillgängligheten, tillämpningen och användarerfarenheterna av praxisen inom informationsbytet i de olika områdena 
  • Uppnåendet av målen för strategin Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 i de olika områden och i hela landet i förhållande till OECD-länderna  

Strategin Sote-tieto hyötykäyttöön 2020

Digitaalisen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta

 

Närmare information

Tuulikki Vehko
forskningschef
e-post: [email protected]