God praxis

Invandrares tillgång till social- och hälsovårdstjänster beror på om de är asylsökande, är papperslösa, vistats i landet tillfälligt eller har sin hemkommun i Finland. Alla kommuninvånare har rätt till samma tjänster. Enligt språklagen är en person berättigad till tolkningstjänster om personen inte kan finska eller svenska eller inte kan bli förstådd på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom. Den som beställer tolken står för tolkningskostnaderna. Klienter med invandrarbakgrund har ofta svårigheter att få nödvändiga social- och hälsovårdstjänster samt information i samband med dem. Invandrare deltar mer sällan än övriga befolkningen i olika hälsoundersökningar och screeningundersökningar.