Luftföroreningar från trafiken

Till följd av urbaniseringen och den ökade vägtrafiken exponeras allt fler finländare i betydande grad för utsläpp från fordonstrafiken, avgaser och gatudamm. Avgaspartiklarnas andel av luftföroreningarna från trafiken minskar småningom i takt med att motortekniken utvecklas, men mängden gatudammpartiklar ökar när trafikmängderna blir större.

Utomhus i ett område med livlig trafik kan man även på en kort tid andas in rätt stora partikelmängder till exempel på vägen till jobbet. Trots det kommer största delen av partiklarna från utomhusluften in i kroppen inomhus eftersom människorna i typiska fall tillbringar största delen av dygnet inomhus. Små partiklar tränger effektivt in i bostäderna genom ventilationen och små springor i fönsterkarmarna och andra konstruktioner. Ultrasmå och grova partiklar kommer inte lika lätt in i byggnader än små partiklar.

Så här kan du minska din egen exponering för luftföroreningar från trafiken

Om du bor i ett område med livlig trafik:

 • Minska vädringen via fönstren – särskilt under rusningstider.
 • Stanna inomhus under de värsta dammiga dagarna och håll fönstren stängda – särskilt om du tillhör en riskgrupp.
 • Torka tvätten inomhus och städa bort damm som kommer in utifrån.
 • Vid behov använd luftrenare inomhus eller ett modernt luftreningssystem i bostaden genom att koppla filtrering av inluften till den maskinella ventilationen.

När du rör dig utomhus:

 • Håll dig på avstånd från livligt trafikerade vägar när du går eller cyklar – särskilt under rusningstid.
 • Undvik särskilt ansträngande motion och långvarig ansträngning vid livligt trafikerade vägar.
 • Håll bilfönstren stängda när du kör i områden med livlig trafik. Du kan också kortvarigt använda den interna cirkulationen av luften i bilens ventilationssystem.

Så här kan du minska din egen andel av uppkomsten av trafikutsläpp

Minska på bilåkningen:

 • Rör dig hellre till fots eller på cykel.
 • Åk kollektivt.

Om du är tvungen att åka bil:

 • Välj en bil med låga utsläpp.
 • Använd friktionsdäck i stället för dubbdäck.
 • Begränsa bilens tomgång och starter med kall motor till ett minimum.
 • Kör ekonomiskt.
 • Undvik rusningstider.