Sosiaalihuollon seurantarekisteri

THL on tehnyt hallintopäätöksen, joka velvoittaa hyvinvointialueet toimittamaan tarvittavat tiedot. Tiedot saa toimitettua, jos arkistoi tiedot Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Päätös tiedonantovelvollisuudesta koskee seuraavia asiakkuustietoja:

  • Asiakkaan ja järjestäjän yksilöivät tiedot 
  • Asiakkuusjaksot palvelutehtävässä
  • Lastensuojelun asiakkuusjaksot

Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa tiedot sosiaalihuollon asiakkaiden saamista sosiaalipalveluista: 

  • Voimassa oleva palvelupäätös tai kielteinen palvelupäätös
  • Muu tieto palvelun saamisesta seurantajaksolla 
  • Perheoikeudellisten palveluiden asiakkuustietoja ei tulla keräämään Sosiaalihuollon seurantarekisterin ensimmäisessä vaiheessa.

Sosiaalihuollon seurantarekisterin toimitettavat tiedot

Hyvinvointialueella on velvollisuus toimittaa tiedot 2023 alkaen

Hyvinvointialue toimittaa tiedot THL:lle ensisijaisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta.

Hyvinvointialue välttää tietojen erillistoimittamisen THL:lle, jos se arkistoi asia- ja asiakkuusasiakirjat sekä mahdolliset muut asiakasasiakirjat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 

Arkistoinnin Kanta-palveluun tulee kattaa: 

  • seurantakauden asiakasasiakirjat 
  • kaikki palvelutehtävät (pl. perheoikeudelliset palvelut)
  • koko hyvinvointialueen väestöpohjan

Arkistointi pitää olla toteutettu vähintään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ensimmäisen vaiheen toiminnallisuuksilla. Toiminallisuudet on kuvattu tietojärjestelmäprofiileissa.

Hyvinvointialueen on toimitettava Kanta-palveluista puuttuvat asiakasjaksotiedot erillistoimituksena THL:lle. Myös täydentävien palvelutietojen erillistoimittaminen on suositeltavaa. 

Päätös sosiaalihuollon tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (pdf, 87 kt)  

Sosdata muodostetaan kahdesta lähteestä.

 

Kuva: Sosiaalihuollon seurantarekisterin tietosisältö muodostuu sekä suoratoimituksista että erillistoimituksesta.

Tiedot toimitetaan seurantakausittain 

Tiedot toimitetaan 3 kuukauden seurantajaksoina. Seurantajaksot ja toimitusajat voit tarkistaa tiedonkeruuohjeesta (yhteistyötilat.fi).  

Sosiaalihuollon seurantarekisterin käyttöönoton tukea keskitetään työkokouksiin

Järjestämme Sosiaalihuollon seurantarekisterin tiedonkeruun käyttöönoton tueksi työkokouksia yhteistyökumppaneillemme:

Yhteystiedot

Sähköpostit [email protected]

Maija Vakkuri 
Erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7338

Sirpa Lastikka
Erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7207

Susanna Inget-Leinonen
Erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7994

Martta Forsell
Kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7974