Aikuisväestön liikunta Suomessa - FinTerveys 2017 -tutkimus

Kävely ja kotiaskareet suosikkeja – kolmannes saavuttaa terveysliikuntasuositukset

FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan terveysliikuntasuositukset saavutti 39 % miehistä ja 34 % naisista. Noin puolet sekä miehistä että naisista liikkui kuitenkin kestävyysliikuntasuositusten mukaisesti.

Suomessa Käypä Hoito terveysliikuntasuositukset kannustavat vähintään kahteen ja puoleen tuntiin kohtuukuormittavaa kestävyysliikuntaa, tai tuntiin ja viiteentoista minuuttiin raskaampaa kestävyysliikuntaa viikossa, terveyden ylläpitämiseksi. Lisäksi viikon aikana tulisi tehdä vähintään kaksi kertaa lihaskuntoa ylläpitävää tai kehittävää liikuntaa.

Vapaa-ajan kuntoliikuntaa harrasti miehistä noin joka kolmas ja naisista noin joka neljäs. Vapaa-ajalla liikuntaa harrastamattomia oli miehistä 29 % ja naisista 30 %.

Eniten harrastetut liikuntamuodot aikuisväestössä vuonna 2017 olivat kävely ja kotiaskareet, joiden oheen liikettä kertyi myös esimerkiksi portaiden noususta. Kuntoliikuntamuotoja, joita harrastettiin useita kertoja viikossa tai päivittäin olivat mm. kuntosali- ja voimaharjoittelu, juoksu ja hölkkä, sekä tanssi- ja ryhmäliikuntalajit. Pyöräily oli niin ikään erittäin suosittua, etenkin kesäisin.

Istuen vietettiin aikaa 7-8 tunnin verran tavallisina arkipäivinä ja suurin osa istumisesta kului työssä ja kotona television äärellä.

Lataa koko tilastoraportti

Pylväskuvio tilastosta
Liikunnallisesti aktiivisten miesten ja naisten osuus (%) Suomessa eri mittareilla (FinTerveys 2017 -tutkimus).

Taustatietoja

Lähde

Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa - FinTerveys 2017

Tilastoraportti 48/2019, 18.12.2019.
Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. THL.

Lisätietoja

Seppo Koskinen
tutkimuksen vastaava tutkija, lääkäri, tutkimusprofessori
puh. 029 524 8762

Katja Borodulin
tutkimuksen koordinaattori, erikoistutkija
puh. 029 524 8569

sähköposti: [email protected]