Julkaisut

Tähän osioon on koottu tutkimusartikkeleita ja raportteja käynnissä olevalta STM:n ja THL:n sopimuskaudelta sekä edelliseltä kaudelta 2016–2019. Aikaisempien kausien aikana julkaistut artikkelit ja raportit löytyvät arkistosta.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

2024

Männikkö, Niko, Palomäki, Jussi, Parikka, Suvi, Määttänen, Ilmari, Castrén, Sari (2024). Establishing the academic burnout’s relationship with problematic internet use and specific health-risk behaviour: A cross-sectional study of Finnish higher education students, Journal of Mental Health and Addiction, https://doi.org/10.1007/s11469-024-01290-4

Marionneau, V, Selin, J, Impinen, A & Roukka, T (2024). Availability restrictions and mandatory precommitment in land-based gambling: effects on online substitutes and total consumption in longitudinal sales data. BMC Public Health 24:809. https://doi.org/10.1186/s12889-024-18325-z 

2023

Järvinen-Tassopoulos J, Marionneau V & Egerer M (2023) Strengthening channeling policy: The Finnish approach to protecting domestic online gambling market, Frontiers in Sociology, 8,  Frontiers | Strengthening channeling policy: the Finnish approach to protecting domestic online gambling market (frontiersin.org) 

Macey, J.R., Abarbanel, B.L., Castrén, S. et al. Public opinions and attitudes toward a state monopoly: a study of the finnish gambling system. BMC Public Health 23, 2012 (2023). https://doi.org/10.1186/s12889-023-16917-9

Palomäki, J., Turner, N., Macey, J., & Castrén, S. (in press). Increased volatility in video poker results in more winning players but shorter winning streaks – evidence from simulations. Journal of Behavioral Addictions.

Korvuo, T., Palomäki, J., & Castrén, S. (in press). Dissociative experiences reduce online problem gambling treatment effectiveness. Comprehensive Psychiatry.
Russell AMT, Browne M, Hing N, Rockloff M, Newall P, Dowling NA, Merkouris S, King DL, Stevens M, Salonen AH, Breen H, Greer N, Thorne HB, Visintin T, Rawat V & Woo L. Electronic gaming machine accessibility and gambling problems: A natural policy experiment. Journal of Behavioral Addictions. doi.org/10.1556/2006.2023.00044

Lind, K., Hagfors, H., & Salonen, A. H. (2023). Gambling behavior and criminal convictions: a register-based investigation. Addiction Research & Theory, 1-11.

Marionneau, V., Ruohio, H. & Karlsson, N. (2023). Gambling harm prevention and harm reduction in online environments: a call for action. Harm Reduct J 20, 92 (2023). https://doi.org/10.1186/s12954-023-00828-4

Selin, J & Lind, K (2023). Gambling, social integration and sources of strain in cases of suicide: exploring police investigation reports. Addiction Research & Theory. https://doi.org/10.1080/16066359.2023.2224965

Hylkilä K, Männikkö N, Castrén S, Mustonen T, Peltonen A, Kontila J, männistö M, Kääriäinen M. Association between psychosocial well-being and problematic social media use among Finnish young adults: a cross-sectional study. Telematics and Informatics 2023. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585323000606

Latvala, T., Lintonen, T. & Raisamo, S. Gambling among underage alcohol users between 2008 and 2019: A national cross-sectional study among Finnish adolescents, Journal of Adolescent Health, 2023, https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.12.001.

Castrén S, Ulfves N, Levola J.  Digipelaaminen voi kehittyä riippuvuudeksi: digipeliriippuvuus häiriönä ICD-11-tautiluokituksessa, Duodecim Aikakausikirja   https://www.duodecimlehti.fi/duo17778

Lind, K., Hagfors, H., & Salonen, A. H. (2023). Gambling behavior and criminal convictions: a register-based investigation. Addiction Research & Theory, 1-11.
Marionneau, V., Ruohio, H. & Karlsson, N. (2023). Gambling harm prevention and harm reduction in online environments: a call for action. Harm Reduct J 20, 92 (2023). https://doi.org/10.1186/s12954-023-00828-4

Heiskanen M & Kuussaari K. Kasautuneita ongelmia? Samanaikainen päihde- ja rahapeliongelma sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 1/2023. 

Latvala T, Lintonen T & Raisamo S. Gambling among underage alcohol users between 2008 and 2019: A national cross-sectional study among Finnish adolescents. Journal of Adolescent Health, 2023.

Muut vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, kirjat ja kokoomateokset

2024

Selin, Jani (2024). Kohti rahapelaamisen toimilupajärjestelmää. Oikeus 4/2023, 257–265.

Iina Savolainen Atte Oksanen, Tomi Roukka. Rahapelien nettimainonnalle altistuminen ja rahapelihaittojen kokemisen yhteys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 19/2024. 

2023

Movtayeva, E., Marionneau, V. & Järvinen-Tassopoulos, J. (2023) Suomen venäjänkieliset tarvitsevat palveluita rahapelihaittoihin. Idäntutkimus 3/2023.

Järvinen-Tassopoulos J (2023) Mielenterveyden häiriöt ja ylivelkaantuminen. In Emma Kuvaja, Janette Vesterinen & Minna Magnusson (toim.) Ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiperheiden arkeen ja mielenterveyteen. Raportti. Mieli ry.  Ylivelkaantuminen heikentää perheen mielenterveyttä - MIELI ry

Heiskanen M, Kuussaari, K, Kesänen, M, Partanen, A,  Nesterinen, N, Määttänen, M, Autti, L & Hemmilä, I. Päihde- ja riippuvuuspalvelut manner-Suomen kunnissa 2022: Tuloksia kuntakyselystä. THL Työpaperi 1/2023.

Heiskanen M. Rahapeliongelman kohtaamista palvelujärjestelmässä parannettava. Haaste 1/2023. 

Lind K, Castrén S. Koko kansan huvista haittoihin: rahapelaaminen ja rikollisuus. Haaste 1/2023.

Selin, J. Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen tulee säilyä rahapelipolitiikkaa ohjaavana periaatteena. Päätösten tueksi, THL 2023_005.

2022

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Selin J. Politics of hesitance and the formation of ethical subjects through responsible gambling practices. Frontiers in Sociology, 14 December 2022.

Salonen AH, Castrén S, Latvala TA, Grönroos T, Levola J, Vuori M. Gender- and age-stratified analyses of gambling disorder in Finland between 2011 and 2020 based on administrative registers. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. August 2022.

Selkee M, Selin J, Raisamo S, Lintonen T. Rahapelaamisen kanavointi. Käsitteen käyttö ja sen merkitykset eri Pohjoismaissa. Yhteiskuntapolitiikka 87(3), 271-284. 

Hing N, Russell AMT, Browne M, Rockloff M, Tulloch C, Rawat V, Greer N, Dowling NA, Merkouris S, King DL, Stevens M,Salonen AHBreen H, Woo L: Gambling-related harms to concerned significant others: A national Australian prevalence study. Journal of Behavioral Addictions.

Selin J, Nyrhinen R. Gambling policy positions of Finnish newspapers between years 2004 and 2020: An automated content analysis. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Palomäki J, Lind K, Heiskanen M, Castrén S: Predicting online problem gambling treatment discontinuation: New evidence from cross-validated models. Psychology of Addictive Behaviors.

Castrén S, Raisamo S, Alho H. Rahapeliriippuvuus - uudistuva diagnostiikka sekä panostukset tukeen ja hoitoon. Lääkärilehti.

Järvinen-Tassopoulos J. State-Owned Gambling Operation in a Global Competitive Environment. Teoksessa J. Nikkinen, V. Marionneau & M. Egerer (toim.) The Global Gambling Industry. Springer, 27-40. State-Owned Gambling Operation in a Global Competitive Environment (springer.com)

Hing N, Russell AMT, Black A, Rockloff M, Browne M, Rawat V, Greer N, Stevens M, Dowling NA, Merkouris S, King DL, Salonen AH, Breen H, Woo L: Gambling prevalence and gambling problems amongst land-based-only, online-only and mixed-mode gamblers in Australia: A national study. Computers in Human Behavior. 

Hagfors H, Castrén S, Salonen AH. (2022) How gambling motives are associated with socio-demographics and gambling behavior - A Finnish Population Study. Journal of Behavioral Addictions. 

Macey J, Cantell M, Tossavainen T, Karjala A, & Castrén S. (2022). How can the potential harms of loot boxes be minimised?: Proposals for understanding and addressing issues at a national level. Journal of Behavioral Addictions. 

Selin J & Nyrhinen R. Rahapelituottojen edunsaajien rahapelipoliittinen asemoituminen vuosina 2016–2021. Yhteiskuntapolitiikka 87 (2), 186-197. 

Selin J. (2022). Parliamentary debates on gambling policies as political action: An interpretive political analysis. Critical Gambling Studies 3 (1). 

Castrén S, Mustonen T, Hylkilä K, Männikkö N, Kääriäinen M, Raitasalo K. Risk Factors for Excessive Social Media Use Differ from Those of Gambling and Gaming in Finnish Youth. Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb 19;19(4):2406. 

Castren S , Lind K , Hagfors H & Salonen AH 2021 . Gambling-Related Harms for Affected Others : A Finnish Population-Based Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18 , no. 18 , 9564 . 

Lind K, Castrén S, Hagfors H, Salonen AH. Harm as reported by affected others: a population-based cross-sectional Finnish Gambling 2019 study. Addictive Behaviors, 

Marionneau V & Järvinen-Tassopoulos J. From habit-forming to habit-breaking availability: Experiences on electronic gambling machine closures during COVID-19. Frontiers in Psychology.   

Marionneau V, Järvinen-Tassopoulos J & Lerkkanen T. Gambling During the COVID-19 Pandemic: Experiences of Risks and Change Among Finnish Gamblers. Brief Report. Journal of Gambling Issues, 49.

Muut vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, kirjat ja kokoomateokset

Castrén, S., Marionneau, V., Lind, K., Salonen, A.H. (2022) Rahapeliongelma läheisnäkökulmasta: Haittojen ymmärtämisestä tuen ja hoidon suunnitteluun. Tutkimuksesta tiiviisti 40/2022. THL.

Castrén S, Wuorio S.  Rahapeliongelma: pelaajan läheisten kohtaaminen ja tilanteen arviointi. Tiedä ja Toimi -kortti. THL.

Selin J, Heiskanen M & Karlsson N. (2022). The Finnish gambling policy programme in a Nordic context: a long-term commitment to harm prevention and reduction? PopNAD 28.9.2022.

2021

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Palomäki J, Heiskanen M, Castrén S. Online 8-week cognitive therapy for problem gamblers: the moderating effects of depression symptoms and perceived financial control. Journal of Behavioural Addictions.

Edgren R, Pörtfors P, Raisamo S, Castrén S. Treatment for the concerned significant others of problem gamblers: A systematic review. Journal of Addictive Behaviors.

Latvala T, Lintonen T, Luopa P & Raisamo S. Gambling among Finnish 14–16‑year‑old adolescents before (2008–2009), during (2010–2011), and after (2013–2017) setting the legal age limit of 18 for gambling and the role of socio‑economic status. Journal of Gambling Studies.

Grönroos T, Kouvonen A, Kontto J, Salonen AH. The socio-demographic factors and gambling behaviour of the gamblers with high expenditure: a population-based study in Finland. Journal of Gambling Studies. 

Lind K, Marionneau V, Järvinen-Tassopoulos J  & Salonen A. Socio-Demographics, Gambling Participation, Gambling Settings, and Addictive Behaviors Associated with Gambling Modes: A Population-Based Study. Journal of Gambling Studies. 

Latvala T, Browne M, Rockloff M, & Salonen A. 18-item version of the Short Gambling Harm Scale (SGHS-18): Validation of a scale for assessing gambling-related harm among Finnish population. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(21).

Castrén S, Lind K, Hagfors H, Salonen A: Gambling-related harms for affected others: findings from a Finnish population-based survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, (18), 9564.

Alho H, Mäkelä N, Toivonen L, Isotalo J, Ollikainen J, Castrén S. As-needed administration of intranasal naloxone in treatment of gambling disorder: A randomized control trial. Addictive Behaviors.

Marionneau V & Järvinen-Tassopoulos J. Treatment and help services for gambling during COVID-19: Experiences of gamblers and their concerned significant others. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Marionneau V & Järvinen-Tassopoulos J. Suomi ja Venäjän rahapelimarkkinat. Idäntutkimus 28(2), 3-19.

Palomäki J, Laakasuo M, Castrén S, Saastamoinen J, Kainulainen T, Suhonen N. Online Betting Intensity is Linked with Extraversion and Conscientiousness. Journal of Personality.

Selin J & Raisamo S. Association between public opinion of gambling policies, gambling behavior and demographics: a national survey in Finland. International Gambling Studies.

Lind K, Hellman M, Obstbaum Y, Salonen A. Associations between gambling severity and criminal convictions: implications for the welfare state. Addiction Research & Theory.

Järvinen-Tassopoulos J, Marionneau V & Lerkkanen T. Rahapelaaminen koronapandemian aikana: Kokemuksia riskeistä ja muutoksista. Tiede & edistys 4/2020,386-406.

Muut vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, kirjat ja kokoomateokset

Heiskanen M. Tarvitsemme monipuolista tutkimusta palveluista rahapeliongelmaan. YP Avaukset, Yhteiskuntapolitiikka 86 (4), 471-476.

Järvinen-Tassopoulos J, Marionneau V & Nikkinen J. Gambling harms cause by electronic gambling machines should be prevented with state control. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Järvinen-Tassopoulos J. La régulation et l'offre illégale des jeux d'argent en ligne dans l'Union européenne (Regulation and unlicensed offer of online gambling in the European Union). La Revue du Grasco, 34, 38-44.

Heiskanen M, Kesänen M & Tenkanen O. (2021) Rahapeliongelman hoidon saatavuus Suomessa – kuntakyselyn tuloksia. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 23/2021.

Castrén S & Alho H. Toiminnalliset riippuvuudet. Yleislääkärilehti 8/2020.

Raisamo S, ym. (2021). Suomalaisen rahapelitutkimuksen bibliografia 2016-2020.

Raisamo S (toim). Rahapelihaittojen seurannan indikaattorit. Rahapelihaittojen seurantaa ja sen mittareita määritelleen työryhmän loppuraportti. STM raportteja ja muistioita 2021:2. Helsinki 2021.

2020

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Järvinen-Tassopoulos J. (2020) Les espaces de jeux d'argent: une analyse sociologique de la production de l'espace, du risque et de la prévention du jeu problématique. (Gambling spaces: a sociological analysis of the production of space, of risk and of the prevention of problem gambling) Sciences du jeu 13, 1-17. 

Browne M, Volberg R, Rockloff M, Salonen AH. (2020) The prevention paradox applies to some but not all gambling harms: results from a Finnish population-representative survey.  Journal of Behavioral Addictions 7;9(2):371-382. 

Järvinen-Tassopoulos J. The impact of problem gambling: are there enough services available for families with children? Public Health vol 184.

Järvinen-Tassopoulos J & Kesänen M. (2020) Mistä asiantuntijuus muodostuu? Ongelmapelaajien kohtaaminen sosiaalialalla. Janus 28(2), 150-167.

Muut vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, kirjat ja kokoomateokset

Salonen AH, Lind K, Hagfors H, Castrén S, Kontto J. Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007–2019 - Suomalaisten rahapelaaminen 2019. THL Raportti 18/2020. 

Salonen AH, Hagfors H. Rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet - Suomalaisten rahapelaaminen 2019: Enemmistö kannattaa rahapeliautomaattien sijoittamista erillisiin pelisaleihin. Tilastoraportti 24/2020.

Salonen AH, Hagfors H, Lind K, Kontto J. Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019: Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt. Tilastoraportti 8/2020.

Raisamo S. Rahapelit. Teoksessa: Kuusio H, Seppänen A, Jokela S, Somersalo L, Lilja E (toim.) Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa – FinMonik-tutkimus 2018–2019. THL, Raportti 1/2020.

2019

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Roukka T & Salonen AH. The Winners and the Losers: Tax Incidence of Gambling in Finland. Journal of Gambling Studies 2019. 

Raisamo S, Kinnunen J, Pere L, Lindfors P & Rimpelä A. Adolescent Gambling, Gambling Expenditure and Gambling–Related Harms in Finland, 2011–2017. Journal of Gambling Studies 2019. 

Raisamo S, Toikka A, Selin, J & Heiskanen M (2019). The density of electronic gambling machines and area-level socioeconomic status in Finland: a country with a legal monopoly on gambling and a decentralised system of EGMs. BMC Public Health 19:1198.

Lind K, Salonen AH, Järvinen-Tassopoulos J, Alho H & Castrén S. Problem gambling and support preferences among prisoners: a pilot study in an adult correctional population. International Journal of Prisoner Health. 

Kontto J, Tolonen H & Salonen AH. (2019) What are we missing? – The profile of non-respondents in the Finnish Gambling 2015 survey. Scand J Public H.    

Selin, J. (2019). National gambling policies and the containment of the EU’s politico-legal influence. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 36 (2), 77–90. 

Castrén S, Lind K, Järvinen-Tassopoulos J, Alho H &Salonen AH. "How to support prison workers’ perceived readiness to identify and respond to possible gambling problems: a pilot study from two Finnish prisons", International Journal of Mental Health and Addiction. 

Selin J, Hellman M & Lerkkanen T. National Market Protectionist Gambling Policies in the European Union: The Finnish Gambling Monopoly Merger as a Case in Point. Journal of Gambling Issues 41, 2019. 

Selin J, Pietilä E & Kesänen M. Barriers and facilitators for the implementation of the integrated public policy for alcohol, drug, tobacco, and gambling prevention: a qualitative study. Drugs: Education, Prevention and Policy. 2019.

Intranasal naloxone rapidly occupies brain mu-opioid receptors in human subjects.
Johansson J, Hirvonen J, Lovró Z, Ekblad L, Kaasinen V, Rajasilta O, Helin S, Tuisku J, Sirén S, Pennanen M, Agrawal A, Crystal R, Vainio PJ, Alho H, Scheinin M. Neuropsychopharmacology. 2019 Mar 13.

Serotonin transporter density in binge eating disorder and pathological gambling: A PET study with [11C]MADAM. Majuri J, Joutsa J, Johansson J, Voon V, Parkkola R, Alho H, Arponen E, Kaasinen V. Eur Neuropsychopharmacol. 2017 Dec;27(12):1281-1288. 

Muut vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, kirjat ja kokoomateokset

Anne Salonen ym. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet kolmessa maakunnassa. Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Raportti 4/2019, THL.

Anne Salonen ym. Peliklinikan asiakkaiden rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet. Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Raportti 5/2019, THL.

Selin J. (2019). Oivaltavasti rahapelipolitiikasta. Kirja-arvio teoksesta Michael Egerer, Virve Marionneau & Janne Nikkinen (toim.): Gambling policies in European welfare states. Current challenges and future prospects. Palgrave MacMillan, 2018. Yhteiskuntapolitiikka 84 (3), 355-356.

Selin J, Hellman M & Lerkkanen T. (2019). Monopolin vahvistaminen kilpailun nimissä: Rahapeliyhteisöjen yhdistämisprosessin oikeuttaminen politiikka-asiakirjoissa ja mediassa. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2), 207-213.

2018

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Järvinen-Tassopoulos J & Eräsaari R. Conceptions of Common Good. pp. 259–274. Artikkeli kirjassa: Egerer M, Marionneau V & Nikkinen J (Eds). Gambling Policies in European Welfare States - Current Challenges and Future Prospects. London: Palgrave McMillan, 2018. 

Castrén S, Heiskanen M & Salonen AH. Trends in gambling participation and gambling severity among Finnish men and women: cross-sectional population surveys in 2007, 2011 and 2015. BMJ Open 2018. 

Littler A & Järvinen-Tassopoulos J. Online Gambling, Regulation, and Risks: A Comparison of Gambling Policies in Finland and the Netherlands.  Journal of Law and Social Policy 30 (2018): 100–126. 

Raisamo S. Harm caused by gambling among non-problem gamblers: Is a whole-of-population approach undervalued? Scandinavian Journal of Public Health 2018; 46:503–504. 

Salonen AH, Kontto J, Perhoniemi R, Alho H & Castrén S. Gambling expenditure by game type among weekly adult gamblers. BMC Public Health 2018: 18:697. 

Selin J, Pietilä E & Kesänen M. (2018). Rahapelihaittojen ehkäisyn paikallinen toimeenpano ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain jälkeen. Yhteiskuntapolitiikka 83 (5-6). 

Muut vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, kirjat ja kokoomateokset

Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017. Järvinen-Tassopoulos, J (toim., yhteistyössä STM, SM, Poha ja THL). 2018. Englanninkielinen: State of Play 2017 - A review of gambling in Finland. Järvinen-Tassopoulos, J (ed).

Egerer M, Alanko A, Hellman M, Järvinen-Tassopoulos J, Koivula P & Lerkkanen T (2018). Rahapelitarjonnan tehtävä ja julkisuuskuva Suomessa. Haastattelututkimus rahapelipoliittisista mielipiteistä. Helsinki: Unigrafia. 

Salonen AH, Hellman M, Latvala T & Castrén S. Gambling participation, gambling habits, gambling-related harm, and opinions on gambling advertising in Finland in 2016. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2018, pp.1–20. 

Selin J. Suomen rahapelipolitiikan suhteesta EU-oikeuteen. Oikeus 2018, 47 (1), 96–103.  https://www.edilex.fi/oikeus/18702 (vaatii tunnukset)

Selin J, Raisamo S, Heiskanen M & Toikka A. Onko hajasijoitettujen rahapeliautomaattien suhteellinen määrä suurempi sosioekonomisesti haavoittuvilla asuinalueilla? Yhteiskuntapolitiikka, 2018, 83 (3). 

Salonen AH, Hellman M, Latvala T & Castrén S. (2018) Gambling participation, gambling habits, gamblingrelated harm, and opinions on gambling advertising in Finland in 2016Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

2017

Salonen AH, Latvala T, Castrén S, Selin J & Hellman M. Rahapelikysely 2016. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa.  THL Raportti 9/2017. 

Salonen AH, Castrén S, Latvala T, Heiskanen M, Alho H. Rahapelikysely 2016. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet rahapeliongelmaan apua hakevilla Peliklinikan asiakkailla. THL Raportti 8/2017.

Castrén S, Perhoniemi R, Kontto J, Alho H, Salonen AH. (2017) Associaton between gambling involvement by game type and gambling harms: Finnish population study. International Gambling Studies.

Castrén S, Kontto J, Alho H, Salonen AH. (2017) The relationship between gambling expenditure, socioeconomics, health-related correlates and gambling behavior - a cross-sectional population survey in Finland. Addiction.

Edgren R, Castrén S, Alho H, Salonen AH. (2017) Gender comparison of online and land-based gamblers from a nationally representative sample: Does gambling online pose elevated risk?
Computers in Human Behaviour;72:46-56.

Järvinen-Tassopoulos J & Raitasalo K. (2017). Ulkomaalaistaustaisten 9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen - Eurooppalaisen koululaiskyselyn tuloksia vuodelta 2015. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 54:3, 184-195.

Kinnunen J, Pere L, Raisamo S ym. Nuorten terveystapatutkimus 2017. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. STM, Helsinki, 2017.

Latvala T, Castrén S, Alho H, Salonen AH. (2017) Compulsory school achievement and gambling among men and women aged 18-29 in Finland. Scand J Public H, 1-9. 

Marionneau V & Järvinen-Tassopoulos J. (2017). Consumer protection in licensed online gambling markets in France: the role of responsible gambling tools. Addiction Research & Theory 25:6, 436-443.

Raisamo S. Harm caused by gambling among non-problem gamblers: is a whole-of-population approach undervalued? Scandinavian Journal of Public Health 2017.

Salonen AH, Latvala T, Castrén S, Selin J & Hellman M. Rahapelikysely 2016. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa. THL Raportti 9/2017.

Salonen AH, Castrén S, Latvala T, Heiskanen M, Alho H. Rahapelikysely 2016. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet rahapeliongelmaan apua hakevilla Peliklinikan asiakkailla. THL Raportti 8/2017.

Salonen AH, Kontto J, Alho H, Castrén S. (2017). Suomalaisten rahapelikulutus – keneltä rahapeliyhtiöiden tuotot tulevat? Analyysit. Yhteiskuntapolitiikka 82; 5, 549-559.

Salonen AH, Rosenström T, Edgren R, Volberg R, Alho H, Castrén S. (2017) Dimensions of the South Oaks Gambling Screen in Finland: a Cross-sectional Population Study. Scand J Psychol.

Salonen AH, Alho H, Castrén S. (2017) Attitudes towards gambling, gambling participation and gambling-related harms within genders by age: cross-sectional Finnish population studies in 2011 and 2015. BMC Public Health;17:122. 

Selin J, Simonen J, Alho H, Castrén S, Järvinen-Tassopoulos J, Karlsson T, Nikkinen J, Salonen AH & Warpenius K. Sääntelyyn perustuvat rahapelihaittojen ehkäisytoimet ja niiden soveltuvuus Suomen rahapelijärjestelmään. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017.

Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn  ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa 
(Simonen, Mustalampi, Kesänen, Partanen, Markkula ja THL:n ulkopuoliset asiantuntijat). 

2016

Järvinen-Tassopoulos J. Problem gambling and drinking among Finnish women. NAD 1/2016.

Selin J. Haittanäkökulman asema rahapelipolitiikassa verrattuna alkoholipolitiikkaan ja tupakkapolitiikkaan. Yhteiskuntapolitiikka 1/2016.

Selin J. From self-regulation to regulation – An analysis of gambling policy reform in Finland. Addiction Research & Theory.