Ajankohtaista

Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -tilastoraportti on julkaistu

Nyt julkaistut tulokset perustuvat Suomalaisten rahapelaaminen -väestötutkimukseen, joka on toteutettu vuodesta 2007 alkaen neljän vuoden välein. Vuoden 2023 tutkimukseen osallistui 5 977 Manner-Suomessa asuvaa 15–74-vuotiasta. Tutkimus on keskeisin väestön rahapelaamista koskeva tiedonlähde Suomessa.
Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -tilastoraportti
Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -tutkimus

Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -väestötutkimuksen tulokset

Webinaarissamme 16.4. klo 13–14.30 esittelemme Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -väestötutkimuksen tulokset. Tutkimuksellamme tuotamme luotettavaa ja ajankohtaista tietoa väestön rahapelaamisesta ja rahapelihaitoista.

Tilaisuus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, rahapeliongelmiin liittyvän hoidon ja palvelujen kehittäjille, poliittisille päättäjille, tutkijoille ja asiantuntijoille sekä muille rahapeliteemasta kiinnostuneille.

Lisätietoa tapahtumasta.

Rahapelihaittatyön tuen ja hoidon verkostoitumistilaisuus 15.12.2023

Vuoden 2024 alusta käynnistyy Pelihaittaverkosto, joka toimii rahapelihaittatyön valtakunnallisena yhteistyöverkostona sote-ammattilaisille. Rahapelihaittatyön tuen ja hoidon verkostoitumistilaisuudessa kerromme ajankohtaista Pelihaittaverkoston kehittämisestä ja vuoden 2024 tulevista tapahtumista.

Rahapelihaittatyön tuen ja hoidon verkostoitumistilaisuus 15.12.2023

Suomalaisten rahapelaaminen -väestötutkimus kerää tietoa rahapelaamisesta ja siihen liittyvistä mielipiteistä

Syksyllä 2023 käynnistyi Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksen tiedonkeruu eli vastaajien tavoittaminen. Tutkimuksessa selvitettiin 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä, rahapelaamista ja rahapeliongelmia sekä niihin liittyviä taustatekijöitä.
Suomalaisten rahapelaaminen -väestötutkimus kerää tietoa rahapelaamisesta ja siihen liittyvistä mielipiteistä (THL Uutinen 11.12.2023)

Uusi verkkosivusisältö nuorten digi- ja rahapelaamisesta

Nuorten pelaaminen
(24.10.2023)

Rahapelihaittojen seuranta ja tutkimus sekä ehkäisyn ja hoidon kehittäminen 2022

Rahapelihaittojen seuranta ja tutkimus sekä ehkäisyn ja hoidon kehittäminen 2022
(THL raportti 12.09.2023)

Kyselytutkimus: Osallistu rahapelaamisen riskirajojen määrittelyyn

Tämän THL:n kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten hyvin tutkimukseen perustuvat, alun perin Kanadassa luodut rahapelaamisen matalamman riskitason ohjeistukset (Lower Risk Gambling Guidelines) soveltuvat rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen Suomessa. 
Osallistu rahapelaamisen riskirajojen määrittelyyn (THL Uutinen 17.8.2023)

STM: Norjan rahapeliongelmat ovat puolittuneet onnistuneen politiikan ansiosta

Norjan rahapeliongelmat ovat puolittuneet onnistuneen politiikan ansiosta (STM uutinen 5.6.2023)

Lisenssijärjestelmään siirtyminen ei takaa rahapelihaittojen vähenemistä

Tuoreessa sisäministeriön esiselvityshankkeen raportissa siirtyminen lisenssijärjestelmään verkkorahapelien osalta saa rahapelijärjestelmän vaihtoehdoista eniten tukea. Rahapelihaittojen vähentymistä tämä siirtymä ei takaa.
Lisenssijärjestelmään siirtyminen ei takaa rahapelihaittojen vähenemistä (THL-blogi 26.4.2023)

Rahapeliseminaarissa Gamicissä keskusteltiin verkkorahapelaamisen sääntelystä

Helsingissä järjestettiin maaliskuussa 2023 neljäs pohjoismaisten rahapelitutkijoiden seminaari, Gamic. Useissa esityksissä korostui verkkorahapelaamisen haasteet sääntelylle, rahapelihaittojen ehkäisylle ja väestön hyvinvoinnille. Verkkorahapelaaminen on valtioiden rajat ylittävää liiketoimintaa, ja sen sääntely ja valvonta on tämän vuoksi vaikeaa.
Pohjoismaisten rahapelitutkijoiden seminaarissa keskusteltiin verkkorahapelaamisesta (THL Uutinen 19.4.2023)

STM kolumni: Päätösten on perustuttava tietoon

Yksi tärkeä oppi koronasta on, että päätöksentekijälle tulee varmistaa paras saatavilla oleva tieto. Yhtä tärkeää on, että päätöksentekijät tunnistavat tiedon vajavuudet.
Päätösten on perustuttava tietoon (STM kolumni 12.4.2023)

Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen tulee säilyä rahapelipolitiikkaa ohjaavana periaatteena

Päätösten teoksi julkaisussa kerrotaan, että rahapelijärjestelmästä riippumatta onnistunut haittojen ehkäisy ja vähentäminen edellyttää tehokkaiden toimenpiteiden systemaattista toimeenpanoa.
Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen tulee säilyä rahapelipolitiikkaa ohjaavana periaatteena (THL Päätösten tueksi -julkaisu 30.3.2023)

Rahapelaamista koskeva tilannekuva perustuu useisiin tietolähteisiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi (9.3.), että laitoksen vuonna 2020 julkaisemissa rahapelaamista koskevissa tutkimustuloksissa on ollut virhe. Virhe koski lukuja, jotka kuvaavat Veikkauksen peleihin ja yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisiin rahapeleihin käytettyjä euromääriä. Laitoksen tuloksissa Veikkauksen peleihin käytetty rahamäärä oli liian suuri ja yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle käytetty osuus liian pieni.
Rahapelaamista koskeva tilannekuva perustuu useisiin tietolähteisiin (HS Mielipide 19.3.2023)

THL korjaa vuonna 2020 julkaistuja tutkimustuloksiaan Veikkauksen rahapeleihin pelatusta rahamäärästä

Virhe liittyy Suomalaisten rahapelaaminen 2019-väestötutkimuksen tuloksiin, jotka kuvaavat Veikkauksen ja yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisiin rahapeleihin käytettyjä euromääriä vastaajan oman arvion pohjalta.  Aineiston käsittelyvaiheessa tapahtuneen lyöntivirheen aiheuttamat virheelliset tulokset on korjattu. Julkaisuarkisto Julkarissa olevassa perusraportissa on nyt oikeat luvut, ja tilastoraportti korjataan mahdollisimman pian.
THL korjaa vuonna 2020 julkaistuja tutkimustuloksiaan Veikkauksen rahapeleihin pelatusta rahamäärästä (THL Uutinen 9.3.2023)

Rahapelihaittojen ehkäisystä tuskin tulisi helpompaa, jos järjestelmä muuttuisi lisenssipohjaiseksi

Kysyimme keväällä 2022 ammattilaisilta, jotka tekevät rahapelihaittoja ehkäisevää tai rahapeliongelmaa hoitavaa työtä, millaisia haasteita on näkyvissä. Vastauksissa korostui verkkorahapelaaminen ja siihen liittyvä velkaantuminen. Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle internetissä tapahtuvan verkkorahapelaamisen määrä ei ole kasvanut väestötasolla, mutta vastaanotoilla yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisista, korkean riskin verkkorahapeleistä aiheutuvat ongelmat näkyvät.
Rahapelihaittojen ehkäisystä tuskin tulisi helpompaa, jos järjestelmä muuttuisi lisenssipohjaiseksi (THL Blogi 27.2.2023)

Onko rahapelijärjestelmä politiikan pelinappulana?

Mitä ongelmaa rahapelien järjestelmämuutoksella ollaan ratkaisemassa? Kysymys mahdollisesta lisenssijärjestelmään siirtymisestä ei ole yksiselitteinen. Nykytietojen valossa on epäselvää mikä on se yhteiskunnallinen epäkohta, johon järjestelmämuutoksella ensisijaisesti pyritään vastaamaan.
Onko rahapelijärjestelmä politiikan pelinappulana? (THL Blogi 16.2.2023)

Monopolin ulkopuolisen rahapelaamisen kasvusta ei ole selkeää näyttöä –järjestelmän uudistamisen tulisi perustua luotettavaan tietoon

Rahapelien yksinoikeusjärjestelmän eli monopolin ulkopuolelle pelaavien määrän kehityksessä ei ole tapahtunut selviä muutoksia viime vuosien aikana. Kyse on siitä, kuinka moni suomalainen pelaa muiden kuin Veikkauksen tarjoamia nettirahapelejä. Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuvasta pelaamisesta voidaan tehdä vain suuntaa antavia arvioita, jotka riippuvat siitä, milloin ja mikä taho arvion on tehnyt. 
Monopolin ulkopuolisen rahapelaamisen kasvusta ei ole selkeää näyttöä –järjestelmän uudistamisen tulisi perustua luotettavaan tietoon (THL Tiedote 16.2.2023)

Poliisihallitus kampanjoi somen lainvastaisesta rahapelimarkkinoinnista

Rahapelien lainvastaista mainontaa on kohdennettu jo useamman vuoden ajan sosiaalisen median kanavilla erityisesti nuorille aikuisille. Markkinoinnissa hyödynnetään tyypillisesti somejulkkisten tunnettuutta ja siinä pyritään liittämään rahapelaamiseen mielikuvia menestymisestä, elämässä pärjäämisestä, vaurastumisesta ja julkisuudesta. Rahapelit kuitenkin aiheuttavat vakavia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja, joista mainonnassa vaietaan.
Erityisesti nuoret aikuiset kohtaavat somessa lainvastaista rahapelimarkkinointia (Poliisi.fi 10.1.2023)