Verkostokirje 2/2023

HYTE-oppimisverkoston logokuva.

Ajankohtaisia asioita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä eriarvoisuuden vähentämisestä

Huhtikuu 2023

Tilaa verkostokirje sähköpostiisi tai peruuta tilaus

Blogeista nostettua

Yhteiskuntamme ristiriitainen suhde syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin – huolesta säästökohteeksi?

Julkisessa keskustelussa on laajasti esillä nuorten syrjäytyminen ja keinot puuttua siihen. Samalla nuoret on myös muutettu rahaksi. On pohdittu syrjäytyneen nuoren aiheuttamia välillisiä ja välittömiä kustannuksia yhteiskunnalle. On todettu, että jokaista nuorta tarvitaan vahvistamaan huoltosuhdetta ja täyttämään kasvavaa työvoimapulaa monilla aloilla. Nyt on aika pysähtyä ja tarkastella yhteiskuntamme ristiriitaista suhdetta nuoriimme.

Lue Tanja Hirschovits-Gerzin blogikirjoitus (THL Blogi)

Näillä neljällä keinolla teet osallisuusohjelmasta vaikuttavan

Osallisuustyön avulla kehitetään hyvinvointialueelle parempia palveluja. Suurimman muutospotentiaalin tarjoavat ne ihmiset, joiden ääntä ei yleensä kuulla julkisessa päätöksenteossa. Osallisuusohjelma linkittyy alueiden yleisiin tavoitteisiin palveluiden laadukkuudesta, saavutettavuudesta ja kustannustehokkuudesta. Seuraavat vinkit auttavat kiinnittämään huomioita mahdollisimman vaikuttavan osallisuusohjelman luomiseen.

Lue Erika Mäntylän neljä vinkkiä vaikuttavan osallisuusohjelman tekoon (THL Blogi)

Tutkittua

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnilla vaikuttavampaa mielenterveyden edistämistä

Eri ihmisryhmien mielenterveyteen ja erityisesti mielen hyvinvointiin vaikutetaan kaikkien toimialojen päätöksillä ja toimilla. Päätösten mielenterveysvaikutusten arviointi on tähän hyvä työkalu.

Lasten ja nuorten ylipaino yleistyy asuinalueen maaseutumaisuuden lisääntyessä

7-12 vuotiaiden lihavuuden yleisyys maaseutumaisilla asuinpaikoilla on selvästi osoitettavissa sekä tyttöjen että poikien osalta.

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus ovat maaseutumaisilla alueilla yleisempiä kuin kaupunkimaisilla alueilla. Tutkimuksen tulokset perustuvat yli puolen miljoonan lapsen ja nuoren terveystarkastustietoihin. Käytetty asuinalueluokitus huomioi myös kuntien sisäiset alue-erot.

Tutkimuksesta tiiviisti 18/2023: Lasten ja nuorten ylipaino yleistyy asuinalueen maaseutumaisuuden lisääntyessä

Kuntaliiton julkaisu Kunnat ja hyvinvointialueet - merkityksellistä yhteistyötä seurakuntien kanssa

Kuntaliitolla ja Kirkkohallituksella on julkaisu, jossa peilataan kuntien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien yhteistyötä uudessa hallintorakenteessa ja muuttuneessa maailmassa.

Lue julkaisu Kuntaliiton sivuilta

Luottamushenkilöiden näkemykset kunnissa käytettävien ennakkoarviointien käytettävyydestä, vaikuttavuudesta ja hyödyllisyydestä

Tutkimuksessa kuvataan kuntien luottamushenkilöiden näkemyksiä kunnissa käytettävien ennakkoarviointien käytettävyydestä, vaikuttavuudesta ja hyödyllisyydestä sekä ehdotuksia ennakkoarvioinnin kehittämiseksi.

Lue lisää Tutkimuksesta tiiviisti 6/2023: Luottamushenkilöiden näkemykset kunnissa käytettävien ennakkoarviointien käytettävyydestä, vaikuttavuudesta ja hyödyllisyydestä

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään koulujen ja oppilaitosten arjessa 

Ehkäisevä päihdetyön johdonmukaisella johtamisella varmistetaan ehkäisevän päihdetyön jatkuvuus ja nivoutuminen osaksi koulun sivistys- ja kasvatustyötä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta.

Tiedä ja toimi: Ehkäisevää päihdetyötä tehdään koulujen ja oppilaitosten arjessa

Erikoissairaanhoitoa vaatineet tapaturmat - tilastoraportti ilmestynyt

Vuoden 2021 tapaturma-tilastoraportti kattaa kaikki erikoissairaanhoidon käynnit ja hoitojaksot, mitkä ovat tapaturman aiheuttamia. Raportin havaintoja ovat:

 • Tapaturmapotilaiden määrä vähentyi edellisvuodesta.
 • Kaatumiset ovat yhä merkittävin tapaturmien syy.
 • Ikääntyminen lisää sairaalahoitoa vaativan kaatumisen riskiä.
 • Tapaturmista suurin osa tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla.
 • Polkupyöräilijöiden määrä liikenneonnettomuuspotilaista lisääntyi vuonna 2021.

Tilaston kotisivut ja lisää tietoa THL:n tapaturmatilastosta

Perhekeskuksen kohtaamispaikan saavutettavuutta voidaan edistää tunnistamalla perheiden saamia hyötyjä ja osallistumisen esteitä

Jokaisen pikkulapsen vanhemman tulisi halutessaan voida osallistua perhekeskuksen avoimeen kohtaamispaikkatoimintaan. Raportin mukaan osalla pikkuvauvojen vanhemmista näytti tarvitsevan lisätukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen, mihin perhekeskusten avoin kohtaamispaikka on yksi ratkaisu.

Lasten ja nuorten palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus: Kansallisen lapsistrategian toimenpiteen 14 raportti

FinLapset-tutkimuksen mukaan yli puolella vauvoista ja nelivuotiaista lapsista on sairauskuluvakuutus − yksityislääkärillä käy kolmasosa pienistä lapsista

Yksityinen sairauskuluvakuutus oli kuudella kymmenestä vauvasta vuonna 2020. Yksityislääkärikäyntiin liittyviä Kela-korvauksia saaneiden ja vakuutuksen ottaneiden osuudet vaihtelevat alueittain ja perheen sosioekonomisen aseman mukaan. 

Lue lisää Tutkimuksesta tiiviisti 10/2023

Kokemusasiantuntijapankin hyötyjen arviointi

Kokemusasiantuntijapankista ammattilaiset voivat tilata kokemusasiantuntijan sote-palveluiden suunnittelu-, toteutus-, kehittämis- ja arviointitehtäviin. Toimintaa hyödyntäneiden ammattilaisten työn mielekkyys lisääntyi ja kokemusasiantuntijoiden toipumiselle voi olla apua.

Tutkimuksesta tiiviisti 15/2023: Kokemusasiantuntijapankin hyötyjen arviointi

Kehitettyä

Uusi verkkosivu Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut

Hyte-neuvottelut ovat osa kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyötä. Lue, miksi ja miten neuvotteluja kannattaa esimerkiksi käydä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut

Ota kantaa hyte-palvelukonseptin (RRP) luonnokseen 17.4.-5.5.2023 välillä

Toivomme kommentteja hyte-palvelukonseptin luonnoksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaavilta ammattilaisilta, asiantuntijoilta ja organisaation johdolta hyvinvointialueilta, kunnista ja järjestöistä.

Vuoden 2024 terveyden edistämisen määrärahan painopisteet on julkaistu

Vuoden 2024 terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 15.5.–16.6.2023. Teemapainopisteet ovat:

 • Hyvinvointijohtamisen ja koordinaation vahvistaminen
 • Vaikuttavien luontolähtöisten menetelmien käyttöönotto kunnissa osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
 • Ehkäisevän päihdetyön tietojohtamisen, sisältöjen ja/tai menetelmien kehittäminen

Kysely hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintamalleja koskevasta tietojohtamisesta

Kysely on suunnattu kaikille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille, asiantuntijoille ja päättäjille. Tuloksia hyödynnetään THL:n HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan kehittämisessä, tieteellisessä aikakausilehdessä sekä osana opinnäytetyötä.

Vastaa nimettömästi Webpropol-kyselyyn, kesto noin 5-10 minuuttia

Liikkuvat kokonaisuus liikkumisen edistämisen tukena kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyössä

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Tavoitteena on, että Suomen väestö liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi.

Tutustu työkaluihin kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyössä (Liikkuvat-kokonaisuus)

Tiedoksi TEAviisarista

Tiedonkeruu Kulttuuri kunnan toiminnassa 2023 on vastattavissa 21.4.2023 asti.

 • Kulttuurista vastaaville viranhaltijoille on lähetetty tiedonkeruun sähköinen linkki. Suosittelemme, että tiedonkeruuta käsitellään kunnan kulttuurin edistämisestä vastaavassa työryhmässä tai johtoryhmässä.

Tiedonkeruu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuntajohdossa käynnistyy 12.4.2023.

 • Tiedonkeruussa tarkastellaan erityisesti kuntajohdon roolia ja merkitystä kunnan kaikkia toimialoja koskevassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.
 • Kunnanjohtajille lähetetään tiedonkeruun sähköinen linkki. Suosittelemme, että lomake täytetään kunnan keskushallinnossa yhdessä hyvinvointikoordinaattorin kanssa ja että se käsitellään kunnan johtoryhmässä.

Aikaisemmat tulokset on nähtävissä TEAviisari-verkkopalvelussa kuntajohdon tiedonkeruiden alta

Kohtaamisia

HYTE-kerroin klinikka vasta-alkajille 17.4 klo 10-11

Mikä HYTE-kerroin? Mietitkö miten se on muodostettu tai kuinka paljon oma kuntasi tai hyvinvointialue saa rahaa HYTE-kertoimen perusteella. Kysy, me vastaamme. Alussa lyhyt esitys perusteista, jonka jälkeen aikaa kysymyksille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Lue lisää HYTE-kertoimesta ja liity mukaan

Terve Kunta -verkoston avoin seminaari 19.4.2023 Kuopiossa

Tervetuloa mukaan kevään ajankohtaispäivään. Teemana kunnan ja hyvinvointialueen yhteinen monialainen hyvinvoinnin edistämistehtävä. Aiheina mm. Yhdyspintatyö, yhteisöllinen opiskeluhuolto ja monialainen yhteistyö.

 • 19.4. kaikille avoin tilaisuus järjestetään hybriditapahtumana
 • Seuraavana päivänä to 20.4. on Terve Kunta -verkoston jäsenkuntien suljettu verkostopäivä

Ohjelma ja ilmoittautuminen THL:n tapahtumakalenterissa

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi 20.04.2023 Turku - Maarianhamina

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi toteutetaan Piknik-risteilynä Turun ja Maarianhaminan välillä. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia turvallisuusasioita. Kaikki toimialan turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet tervetuloa.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi - SPPL

Hyte-treffit 21.4.2023 klo 10.00-11.00 aiheesta Vaikutusten ennakkoarviointi

THL ja Kuntaliitto järjestävät joka toinen kuukausi kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille avoimen verkkotapaamisen, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista.

Linkki treffeille Kuntaliiton sivulta

Alueellisten HYTE-toimijoiden vertaisfoorumi 26.04.2023

THL järjestää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) alueellisten toimijoiden vertaisfoorumin 26.4.2023 klo 9.00-11.50. Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja tukea alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita hyvinvointialueilta, maakuntien liitoista, aluehallintovirastoista ja järjestöistä.

Päivittyvä ohjelma ja osallistumislinkki THL:n tapahtumakalenterissa

Ikääntyneiden liikenneturvallisuuden edistäminen osana kuntien ja hyvinvointialueiden terveydenedistämistyötä, osa 2 11.5.2023 klo 13-15.35

Suuri osa ikääntyneestä väestöstä liikkuu kävellen asuinympäristössään, osa myös pyöräillen. Webinaarin tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma- ja strategiatason työhön. 

Ohjelma ja ilmoittautuminen Aluehallintoviraston sivulla

Tervetuloa osallisuusviikolle 8.–11.5.2023!

Sokra-koordinaatiohankkeessa kehitetyt osallisuuden edistämisen työkalut tukevat osallisuutta edistävän toiminnan suunnittelua, arviointia ja raportointia. Toivomme, että ne voivat tulla pysyväksi osaksi osallisuustyön työkalupakkia.

Lue lisää THL:n tapahtumakalenterista

Perinteinen toukokuun Hyvinvointiseminaari Kuntatalolla 25.5.2023

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan keskeisimmistä rooleista tulevaisuudessa. Kuntien vastuuta toteutetaan uudella kokoonpanolla, yhteistyössä hyvinvointialueiden ja muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää Kuntaliiton sivulta