RAI-tiedot palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnista

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot luovuttavat RAI-arviointien tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle kahdesti vuodessa.

Sote-organisaatiot vastaavat tiedonsiirron järjestämisestä. Ohjelmistotoimittajat siirtävät RAI-tiedot keskitetysti sote-organisaatioiden puolesta THL:ään.

Hallintopäätös RAI-arviointitietoa koskevasta tiedonantovelvollisuudesta on annettu vuonna 2022.
Hallintopäätökset

RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö. Se on tarkoitettu iäkkäiden palvelujen tai kehitysvammapalvelujen asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin sekä hoidon ja palvelun suunnitteluun.

THL koostaa RAI-arvioinneista yhteenvetoina ja keskiarvoina esitettävää vertailutietoa. RAI-välineistöä käyttävät organisaatiot hyödyntävät RAI-vertailutietoa toimintansa tarkastelussa, johtamisessa ja kehittämisessä. Tietoa käytetään myös tutkimuksessa ja päätöksenteossa. THL ylläpitää kansallista RAI-tietovarantoa osana lakisääteistä toimintaansa.

RAI-arviointitoiminnassa huomioitavaa

RAI-arviointi tehdään aina asiakkaan tarpeiden mukaisessa aikataulussa puolivuosittain ja tarvittaessa myös voinnin muuttuessa. Valmis arviointi lukitaan ohjelmistossa.

RAI-arviointeja tekevän organisaation vastuulla on varmistaa, että

  • RAI-arviointiin on kirjattu tiedot oikein.
  • valmiiksi tehty arviointi on lukittu.
  • ohjelmistotoimittajilla on tieto yksiköistä, joiden RAI-arvioinnit siirretään THL:ään.
  • organisaation tai yksikön toiminnan muutoksista, kuten omistajanvaihdoksista, ilmoitetaan osoitteeseen rai(at)thl.fi.

RAI-välineistöä käyttävä organisaatio vastaa RAI-tiedonsiirron järjestämisestä. Organisaatiolla on hyvä olla tiedonsiirron vastuuhenkilö, joka voi tarvittaessa olla yhteydessä ohjelmistotoimittajaan lisäohjeistuksen suhteen.

RAI-arviointi asiakastyössä (Ikääntyminen-sivusto)

RAI-tiedonsiirto helmikuussa ja elokuussa

RAI-arviointien tiedot toimitetaan THL:ään kahdesti vuodessa:

  • 1. helmikuuta
  • 1. elokuuta

RAI-tiedonsiirrossa ohjelmistotoimittajat siirtävät THL:ään sote-organisaatioiden tekemät RAI-arvioinnit, jotka on lukittu tiedonsiirron päivämäärään mennessä. Testiyksiköitä ja testiarviointeja ei siirretä.

RAI-vertailutiedon muodostaminen

THL käsittelee vastaanottamansa tiedot, muodostaa niistä RAI-vertailutietoa ja päivittää organisaatioiden palauteraportit noin 10 viikon kuluessa tiedonsiirrosta.

Ensimmäinen puolivuotisaineisto palauteraportissa

THL päivittää kuluvan vuoden ensimmäiset aineistot palauteraportteihin elokuun tiedonsiirron jälkeen. Tällöin palauteraporteissa on saatavilla vertailutiedot, jotka pohjaavat kevätkaudella tehtyihin RAI-arviointeihin.

Esimerkiksi 1.8.2023 THL:ään siirtyvistä RAI-arvioinneista THL koostaa RAI-palauteraporttiin aineiston 2023_1. Aineisto muodostuu lukituista RAI-arvioinneista, joiden arviointipäivämäärä on aikavälillä 1.1.–30.6.2023.

Toinen puolivuotisaineisto palauteraportissa

Vuoden jälkimmäisen aineiston vertailutiedot THL päivittää palauteraportteihin seuraavan vuoden helmikuun tiedonsiirron jälkeen. Tällöin julkaistavat vertailutiedot pohjaavat edeltävän vuoden syyskaudella tehtyihin RAI-arviointeihin.

Esimerkiksi 1.2.2024 THL:ään siirtyvistä RAI-arvioinneista THL koostaa RAI-palauteraporttiin aineiston 2023_2. Aineisto muodostuu lukituista RAI-arvioinneista, joiden arviointipäivämäärä on aikavälillä 1.7.–31.12.2023.

Vertailutiedot muissa RAI-vertailutietokannoissa

THL koostaa ja päivittää palauteraporttien lisäksi yhteisrahoitteiseen RAI-vertailukehittämiseen osallistuvien organisaatioiden käytössä olevat RAI-vertailutietokannat sekä julkisen Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokannan.

RAI-vertailutietojen päivityksistä uutisoidaan THL:n RAI-sivulla:
Ajankohtaista RAI-toiminnasta (Ikääntyminen-sivusto)

Lisätietoja

Ajankohtaista RAI-toiminnasta (Ikääntyminen-sivusto)
Palauteraportit ja muut RAI-vertailutietokannat (Ikääntyminen-sivusto)
Yhteisrahoitteinen RAI-toiminta (Ikääntyminen-sivusto)
RAI-vertailutieto tiedolla johtamisessa (Ikääntyminen-sivusto)

RAI-neuvonta
sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)