Tietoa RAI-arvioinnista selkokielellä

Tällä sivulla kerrotaan RAI-arvioinnista asiakkaalle ja hänen läheisilleen.

Mitä RAI-arviointi on?

RAI-arvioinnissa hoitaja arvioi toimintakykyäsi. Hän myös pohtii, millaisia palveluja tarvitset.

Arvioinnissa käytetään tiettyjä kysymyksiä.  Arviointi on kuitenkin ennen kaikkea keskustelua. 

Voit kertoa hoitajalle elämästäsi. Pohditte yhdessä, mikä voisi auttaa parhaiten juuri sinua.

Miksi sinulle tehdään RAI-arviointi?

RAI-arvioinnissa saat kertoa, miten arkesi sujuu. Voit myös itse kertoa, millaista apua tarvitset.

Hoitaja kysyy sinulta hyvin monenlaisista asioista. Näin sinun on helpompi saada hoitoa ja palveluja, joita tarvitset.

Ketkä osallistuvat RAI-arviointiin?

Arvioinnin tekemisestä vastaa hoitaja. 

Arviointiin voi osallistua hoitajan lisäksi muita ammattilaisia. Heitä voivat olla esimerkiksi

  • fysioterapeutti
  • toimintaterapeutti
  • lääkäri

Arviointiin voi osallistua sinulle tärkeitä ihmisiä, esimerkiksi perheenjäsenesi. Saat itse valita, ketkä läheiset ihmiset osallistuvat arviointiin.

Milloin RAI-arviointi tehdään?

RAI-arviointi tehdään, kun mietitään, tarvitsetko palveluja.

Jos tarvitset palveluja, RAI-arviointi tehdään vähintään puolen vuoden välein.

Jos tilanteesi muuttuu, arviointi tehdään uudestaan.

Mitä RAI-arvioinnissa tapahtuu?

RAI-arvioinnissa kysytään paljon kysymyksiä. Kysymykset koskevat muun muassa

  • arjen sujumista
  • ymmärretyksi tulemista
  • muistia
  • ruokaa
  • kipua
  • lääkkeitä

Hoitaja saattaa tehdä erilaisia testejä. Hän voi testata esimerkiksi näköäsi tai tasapainoasi. Hoitaja voi myös testata, miten nivelesi liikkuvat. 

Mietit yhdessä hoitajan kanssa, onko sinulla omia tavoitteita. Ne voivat olla aivan pieniä asioita. Tavoite voi olla esimerkiksi se, että otat itse ruokaa lautaselle.

RAI-arvioinnissa kerätään tietoa sinusta. Mitä tiedolla tehdään?

RAI-arvioinnissa kerätään samalla myös asiakas- ja potilastietoa. Sitä käsitellään samalla tavalla kuin muitakin potilastietoja.

Tiedot siirtyvät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tietoa käytetään hoidon kehittämiseen. Sitä käsitellään huolellisesti. Tiedoista ei voi tunnistaa sinua tai ketään muuta henkilöä.

Voit lukea lisää tietosuojasta THL:n yleiskieliseltä sivulta.
Tietosuoja ja tutkimusetiikka

Selkotunnus

Selkokielen tunnus
Tämä verkkosivu täyttää selkokielen kriteerit ja sille on myönnetty selkotunnus.