RAI-järjestelmän mittareita

RAI-arvioinnista muodostuvat mittarit aihealueittain tällä sivulla

Asiakkaan RAI-arvioinnissa automaattisesti muodostuvat mittarit kuvaavat asiakkaan ja asiakaskunnan tarpeita ja toimintakyvyn osa-alueita laajemmin kuin vain yksittäisestä kysymyksestä saatava tieto.

RAI-mittarit muodostuvat useista samaa osa-aluetta mittaavista kysymyksistä tai yhdistäen eri osa-alueiden kysymyksiä. Esimerkiksi kipumittari muodostuu kivun tiheyttä ja voimakkuutta arvioivista kysymyksistä. Kognitiomittari CPS puolestaan muodostuu päätöksentekokykyä, lähimuistia, ymmärretyksi tulemista sekä syömistä koskevista arviointikysymysten tuloksista.

RAI-arviointi, arviointitiedon ja RAI-mittareiden käyttö asiakastyössä

Yksilömittareista muodostetaan vertailumittareita

Yksilömittarit muodostuvat asiakkaan RAI-arvioinnissa. Ne kuvaavat asiakkaan terveydentilaa, voimavaroja ja avuntarvetta. Yksilömittareita voidaan käyttää 

  • asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa
  • hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa
  • hoidon ja kuntoutumisen seurannassa. 

Yksilömittareista saadaan vertailumittareita, kun tietoja tarkastellaan asiakasryhmittäin.
Vertailumittareita voidaan käyttää 

  • asiakaskunnan tarkastelussa ja ryhmittelyssä
  • organisaation tai toimintayksikön toiminnan kehittämisessä ja laadun seurannassa
  • kansallisessa vertailussa 
  • tutkimuksissa.

Tietoa ja materiaalipaketti RAI-vertailutietokannoista ja RAI-vertailumittareista selitteineen
RAI-tutkimus – palveluiden tarve, toteutuminen, laatu, vaikuttavuus ja resurssit (Tutkimus ja kehittäminen -sivusto)

Suomessa käytettävät RAI-yksilömittarit

Alla on listattuna kaikki Suomessa käytettävissä olevat RAI-yksilömittarit aihealueittain. Aihealueen lisäksi jokaisesta mittarista kerrotaan sen englannin kielestä tuleva lyhenne, Suomessa käytettävä nimi, asteikko, RAI-välineet, joihin se sisältyy sekä alkuperäinen nimi.

Tarkempia kuvauksia ja kuvia mittareiden rakenteesta ja muodostumisesta sekä esimerkkejä niiden käyttöön löydät THL:n RAI-verkkokoulun RAI-arviointi-kurssilta. Maksuttomassa verkkokoulussa opiskelet RAI-mittareiden käyttöä hoito- ja kuntoutustyön sekä johtamisen työvälineenä. 
THL:n verkkokoulut

Arkisuoriutuminen
Mittarin nimi Lyhenne Asteikko Sisältyy seuraaviin RAI-välineisiin Alkuperäinen nimi
Hierarkkinen ADL-mittari: Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, hierarkkinen ADL-H 0–6. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD Activities of Daily Living Hierarchy
Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, viiden toiminnon suoriutumiskykymittari IHIER-C 0–6. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Instrumental Activities of Daily Living Capacity hierarchy scale
Arkisuoriutuminen, perus- ja välinetoiminnot, yhdistetty FHIER 0–11. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Functional Hierarchy
Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, laaja ADL-L 0–28. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS, interRAI-ID Activities of Daily Living long-form scale
Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, lyhyt ADL-S 0–16. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Activities of Daily Living Short Form Scale
Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, kolmen toiminnon suoriutumiskykymittari IADLCH3 0–6. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. MDS-HC Instrumental Activities of Daily Living Capacity
Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, suoriutumiskyky IADLC 0–48. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista.  interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID Instrumental Activities of Daily Living Capacity
Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, suoriutuminen IADLP 0–48. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID Instrumental Activities of Daily Living Performance
Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, suoriutuminen, summa 21 IADLP21 0–21. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. MDS-HC Instrumental Activities of Daily Living Summary Scale
Arkisuoriutuminen, kaksiluokkainen ADL0 0–1. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-CA, HELSA Activities of Daily Living
Arjen itsenäisyys, kaksiluokkainen SRI 0–1. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-CA, HELSA Self-reliance Index
Itsestä huolehtiminen SCI 0–6. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP Self Care Index
Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, lapset ja nuoret CYADL 0–8. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-ChYMH-DD CY Activities of Daily Living Scale
Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, suoriutumiskyky, nuoret CYYIADLC 0–66. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-ChYMH-DD-A CY Youth IADL Capacity Scale
Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, suoriutuminen, nuoret CYYIADLP 0–66. Nolla tarkoittaa hyvää arkisuoriutumista. interRAI-ChYMH-DD-A CY Youth IADL Performance Scale

Kognitio
Mittarin nimi Lyhenne Asteikko Sisältyy seuraaviin RAI-välineisiin Alkuperäinen nimi
Kognitiomittari CPS

0–6. Nolla tarkoittaa hyvää kognitiota.

interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-CA, HELSA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID Cognitive Performance Scale
Laajennettu kognitiomittari CPS2 0–8. Nolla tarkoittaa hyvää kognitiota. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID Cognitive Performance Scale 2
Kaksiluokkainen kognitiomittari CPS0 0–1. Nolla tarkoittaa hyvää kognitiota. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-CA, HELSA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Cognitive Performance Scale

Sosiaalinen aktiivisuus
Mittarin nimi Lyhenne Asteikko Sisältyy seuraaviin RAI-välineisiin Alkuperäinen nimi
Sosiaalinen osallistuminen RISE 0–6. Nolla tarkoittaa vähäistä sosiaalista osallistumista. interRAI-LTCF, interRAI-CHA-AL, interRAI-CMH, interRAI-ID Revised Index of Social Engagement
Sosiaalinen osallistuminen SES 0–5. Nolla tarkoittaa vähäistä sosiaalista osallistumista. MDS-LTC Social Engagement Scale
Sosiaalinen vetäytyminen SOCWD 0–12. Nolla tarkoittaa vähäistä sosiaalista vetäytymistä. interRAI-HC, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Social Withdrawal Scale

Mielenterveys
Mittarin nimi Lyhenne Asteikko Sisältyy seuraaviin RAI-välineisiin Alkuperäinen nimi
Masennuksen oiremittari DRS 0–14. Nolla tarkoittaa, ettei masennusoireita ole. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID Depression Rating Scale
Itsearvioitu mieliala DRSSR 0–9. Nolla tarkoittaa, että henkilö kokee mielialansa hyväksi. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD-A Depression Rating Scale_Self Rated
Masennuksen vakavuuden mittari DSI 0–15. Nolla tarkoittaa, ettei masennusoireita ole. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH Depressive Severity Index
Haastava käyttäytyminen ABS 0–12. Nolla tarkoittaa, ettei haastavaa käyttäytymistä ole. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID Aggressive Behavior Scale
Todennäköisyys vahingoittaa itseä SOS 0–6. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP Severity of Self-Harm Scale
Toisten vahingoittamisen ennuste RHO 0–6. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP Risk of Harm to Others Scale
Positiiviset oireet, lyhyt PSSS 0–12. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP Positive Symptoms Scale – Short
Positiiviset oireet, pitkä PSSL 0–24. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH Positive Symptoms Scale – Long
Negatiivisten oireiden asteikko NSS 0–12. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-MH, interRAI-CMH Negative Symptoms Scale Short
Manian oireet MANIA 0–20. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH Mania Scale

Mielenterveys, lapset ja nuoret
Mittarin nimi Lyhenne Asteikko Sisältyy seuraaviin RAI-välineisiin Alkuperäinen nimi
Haastava käyttäytyminen, lapset ja nuoret CYDABS 0–20. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Disruptive Aggressive Behaviour Scale
Todennäköisyys vahingoittaa itseä, lapset ja nuoret CYSOS 0–6. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Severity of Self-Harm Scale
Ahdistuneisuus, lapset ja nuoret CYANX 0–28. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Anxiety Scale
Univaikeudet CYSLEEP 0–16. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Sleep Difficulties Scale
Ylivilkkaus ja keskittymishäiriöt CYHDS 0–16. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Hyperactive/Distraction Scale
Sosiaalinen vetäytyminen, lapset ja nuoret CYSDS 0–16. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Social Disengagement Scale
Koulunkäyntihaasteet CYMHSDES 0–8. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CYMH School Disengagement Scale
Ristiriidat vertaisten kanssa CYPEERCONF 0–3. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Peer Conflict Scale
Sisäänpäin suuntautuvat mielenterveysoireet CYINT 0–48. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Internalizing Mental Health Problems Scale
Ulospäin suuntautuvat mielenterveysoireet CYEXT 0–12. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Externalizing Mental Health Problems Scale
Vanhemmuuden vahvuudet, lapset ja nuoret CYPS 0–12. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-ChYMH-DD CY Parenting Strengths Scale

Erityiset aiheet
Mittarin nimi Lyhenne Asteikko Sisältyy seuraaviin RAI-välineisiin Alkuperäinen nimi
Terveyden vakausmittari CHESS 0–5. 0 tarkoittaa vähäistä terveyden epävakautta. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs
Kipu, viisiluokkainen PAIN-R 0–4. 0 tarkoittaa vähäistä kipuongelmaa. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD, interRAI-CA, HELSA Pain Scale
Kipu, neliluokkainen PAIN 0–3. 0 tarkoittaa vähäistä kipuongelmaa. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD MDS Pain Scale
Painehaavan riskimittari PURS 0–8. 0 tarkoittaa vähäistä painehaavojen riskiä. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA-FS Pressure Ulcer Risk Scale
Kaatumisriski FALLS 0–3. 0 tarkoittaa vähäistä kaatumisvaaraa. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH Falls Algorithm
Kommunikointikyky COMM 0–8. 0 tarkoittaa hyvää kommunikointikykyä. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD Communication
Kuulo- ja näkökyky DbSI 0–5. 0 tarkoittaa hyvää kuulo- ja näkökykyä. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD Deafblind Severity Index
Hoitajien antama aktiivinen kuntoutus HAAKu 0–35. 0 tarkoittaa, ettei hoitajien antamaa aktiivista kuntoutusta ole. MDS-LTC -

Asiakasohjaus
Mittarin nimi Lyhenne Asteikko Sisältyy seuraaviin RAI-välineisiin Alkuperäinen nimi
Palvelutarveluokitus, hienojakoinen MAPLe 15 Luokitus: 15 luokkaa. Kullakin luokalla on oma avuntarveluonteensa, ne eroavat toisistaan laadullisesti ja muodostuvat eri kriteerien perusteella. Luokitusten numerointi ei etene hierarkkisesti. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-CHA,  interRAI-ID Method for Assigning Priority Levels
Palvelutarveluokitus MAPLe 5 Luokitus: 1–5. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi avuntarve. 1 tarkoittaa vähäistä palvelutarvetta. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-CHA,  interRAI-ID Method for Assigning Priority Levels
Kuntoutuksen tarve  REHAB 1–5. 1 tarkoittaa vähäistä kuntoutuksen tarvetta. interRAI-CA, HELSA Rehabilitation Algorithm
Laajan arvioinnin tarve AUA 1–6. 1 tarkoittaa, ettei laaja arvioinnin tarve ole kovin kiireellinen. interRAI-CA, HELSA Assessment Urgency
Hoidon aloitustarve SUA 1–4. 1 tarkoittaa, ettei palvelun aloituksen tarve ole kovin kiireellinen. interRAI-CA, HELSA Service Urgency Algorithm
Päivystyskäyntitarpeen riski DIVERT 1–6. 1 tarkoittaa, että päivystyskäyntien tarve ei ole kovin todennäköinen. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF Detection of Indicators and Vulnerabilities for Emergency Room Trips
Mittari poistumisturvallisuuden arviointiin EVAC

1–9. 1 tarkoittaa, että henkilön kyky poistua palotilanteessa ei ole heikentynyt. 9 tarkoittaa, että henkilö tarvitsee runsaasti apua.

interRAI-HC, MDS-HC, CHA + FS

Fire Evacuation Ability

Muut RAI-arvioinnista muodostuvat mittarit
Mittarin nimi Lyhenne Asteikko Sisältyy seuraaviin RAI-välineisiin Alkuperäinen nimi
Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen 3 kysymyksellä AUDIT-C 0–12. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, HELSA, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD-A The Alcohol Use Disorders Identification Test
Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen 10 kysymyksellä AUDIT 0–40. Nolla tarkoittaa vähäisiä ongelmia. interRAI-CHA-MH The Alcohol Use Disorders Identification Test
Painoindeksi BMI Arvon pieneneminen kertoo laihtumisesta. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Body Mass Index

Lisätietoja RAI-mittareista interRAIn sivulla englanniksi 
RAI-välineistö