Rapporter om förekomsten av smittsamma sjukdomar i Finland

Årsrapporten Smittsamma sjukdomar i Finland informerar om den årliga förekomsten av smittsamma sjukdomar. Rapporten bygger på uppgifter från registret över smittsamma sjukdomar. Den publiceras en gång per år, på våren. 

Smittsamma sjukdomar i Finland

2021 (pdf 4 676 kt)
2020 (pdf 8,4Mt)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1995–2009
2008
2007
2006
2005
1995-2004
2002
2001
2000