Anvisningar för förebyggande och bekämpning av infektioner

På dessa sidor finns anvisningar om bland annat handhygien, sedvanliga försigtighetsåtgärder och skydd.

Dessutom finns det anvisningar för förebyggande av olika vårdrelaterade infektioner och specifika anvisningar för olika mikrober och verksamhetsmiljöer.

Anvisningarna är avsedda för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. En del anvisningar lämpar sig även för enheter som erbjuder långvarig vård och omsorg.

En del anvisningar kan tas i bruk som de är. En del är avsedda som stöd för regionala och lokala experter på infektionsbekämpning när de ska utarbeta egna anvisningar.

Anvisningar för allmänheten om förebyggande och bekämpning av infektioner finns i avsnittet Allmänna hygienregler.

Avsnittets innehåll

Övriga anvisningar

Stick- och snittolyckor

Socialvårdens verksamhetsenheter

Mun- och tandvård

Mikrobspecifika anvisningar

Du hittar andra mikrobspecifika anvisningar på sidorna om olika sjukdomar.
Sjukdomar och sjukdomsalstrare A–Ö