Lasten rokotuskattavuus

Lasten rokotuskattavuutta seurataan valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla. Rokotuskattavuusluvut perustuvat ajantasaisiin tietoihin, jotka saadaan rokotusrekisteriin osana Avohilmo-tiedonsiirtoa.

THL julkaisee tiedot lasten rokotuskattavuuksista vuosittain. Rokotuskattavuudet arvioidaan

  • rokotteittain
  • syntymävuosittain
  • alueellisesti
  • valtakunnallisesti.

Vuonna 2021 ja 2016 syntyneiden lasten rokotuskattavuus (Tilastot ja data -osio)

Karttaesitys lasten rokotuskattavuuksista

Rokotuskattavuutta voi tarkastella myös interaktiiviselta kartalta. Kartalla rokotuskattavuudet esitetään kunnan, hyvinvointialueen ja koko maan tasolla. Erillisestä karttaesityksestä voi tarkastella myös rokottamattomien lasten osuuksia. 

Rokotuskattavuutta tai rokottamattomien lasten osuutta ei voi arvioida, jos alueelta ei kerry riittävästi tietoja. Yksityisyyssuojan vuoksi tietoja ei ilmoiteta, jos kunnan alueella syntyvyys on alle 15 lasta vuodessa. 

Vuonna 2022–2024 syntyneiden lasten valtakunnallista ja alueellista rokotuskattavuutta voi seurata kuukausittain päivittyvien tietojen perusteella. 

Rokotuskattavuustiedot täydentyvät vähitellen, sillä kaikki lapset eivät ole vielä ehtineet saavuttaa kansallisen rokotusohjelman mukaista rokotusikää. Nuorimmissa ikäkohorteissa annoskohtaiset rokotuskattavuudet nousevat, kun yhä useampi lapsi saavuttaa rokotusiän.
Karttaesitys pikkulasten ajantasaisesta rokotuskattavuudesta

Pikkulasten rokotuskattavuuden seuranta ennen rokotusrekisteriä

Ennen kuin rokotusrekisteri otettiin käyttöön, pikkulasten rokotuskattavuutta selvitettiin otantatutkimuksilla. Niiden avulla pystyttiin arvioimaan vain valtakunnallista rokotuskattavuutta. Mahdollisista alueellisista eroista ei saatu tietoa.