Rokotteiden määrääminen ja rokotuspäätös

Rokotteet ovat reseptilääkkeitä. Niiden ostamiseen apteekista tarvitaan lääkemääräys.

Kansallisen rokotusohjelman rokotteisiin ei tarvita lääkemääräystä. Rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet, niiden kohderyhmät ja antoaikataulut määritetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (149/2017). 

Kansallisen rokotusohjelman rokotteet hankitaan ja kuljetetaan hyvinvointialueille valtion varoin. Rokotusohjelman toteuttaminen on hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Rokotuksia annetaan muun muassa 

 • terveysasemilla
 • neuvoloissa
 • opiskeluterveydenhuollossa
 • kotisairaanhoidossa
 • sairaaloissa. 

Rokotusohjelman rokotukset ovat saajalleen maksuttomia.

Terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja yksityisillä lääkäriasemilla annetaan myös muita, rokotusohjelmaan kuulumattomia rokotteita. Yleensä lääkemääräyksen rokotteesta antaa lääkäri.

Rokotustoiminnan suunnittelu ja järjestäminen

Mitä huomioit määrätessäsi tai antaessasi rokotteita?

Rokotukset ovat vapaaehtoisia. Rokotuspäätös tehdään yhdessä rokotettavan tai hänen vanhempansa kanssa.

Ennen kuin määräät tai annat rokotteen, tarkista aina, että rokotusaihe on olemassa ja että rokottamiselle ei ole estettä.

Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ja rokotusaikataulu on suunniteltu siten, että rokottamalla saataisiin aikaan mahdollisimman hyvä suoja. Rokotusaiheet ja rokotteiden antoaikataulut on määritetty asiantuntijatyönä. 

Myös rokotusohjelmaan kuulumattomat rokotteet tulee määrätä ja antaa tarveharkinnan perusteella. Rokotteita ei pidä antaa ilman todellista riskiä sairastua rokotteella ehkäistävään tautiin. Jos riskiä ei ole, rokotuksesta ei ole hyötyä, ja siitä aiheutuu rokotettavalle turhia kustannuksia. Lisäksi on mahdollista, että rokotettava saa rokotuksesta haittavaikutuksen.

Rokotteet A-Ö -osiosta , Matkailijan terveysoppaasta ja valmisteyhteenvedosta löydät tietoa rokotteen

 • käyttöaiheista
 • antotavasta, annostelusta ja antoaikataulusta
 • vasta-aiheista
 • käyttöön liittyvistä mahdollisista varotoimista.

Rokotteet A–Ö

Matkailijan rokotukset

Huomioi, että THL:n ohjeet voivat toisinaan poiketa valmisteyhteenvedosta tai pakkausselosteesta.

Rokotteita määräävällä lääkärillä tai sairaanhoitajalla pitää olla ajantasaiset tiedot muun muassa rokotteista, niiden käyttöaiheista ja vasta-aiheista, annostelusta ja antoaikatauluista sekä taudeista joita rokotuksilla ehkäistään.  

Keillä on oikeus määrätä rokotteita?

Lääkäreillä on oikeus määrätä kaikkia rokotteita. 

Sairaanhoitajalla voi olla rajoitettu oikeus määrätä tiettyjä rokotteita. Edellytyksenä on, että 

 • hän on suorittanut valtioneuvoston asetuksessa määrätyn lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavan lisäkoulutuksen
 • Valvira on hakemuksesta merkinnyt hänen erikoispätevyytensä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
 • hänellä on terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin kirjallinen määräys, jossa luetellaan muun muassa, mitä lääkkeitä sairaanhoitajalla on oikeus määrätä.

Sairaanhoitaja saa Valviralta yksilöintitunnuksen, jota tarvitaan lääkkeiden määräämiseen.

Riittävän kokemuksen omaavalla laillistetulla sairaanhoitajalla ja sairaanhoitajana laillistetulla terveydenhoitajalla sekä kätilöllä voi olla oikeus määrätä 12 vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle

 • influenssarokotteita
 • hepatiittirokotteita
 • puutiaisaivotulehdus- eli TBE-rokotteita.

Sairaanhoitajan, optikon ja suuhygienistin rajattu lääkkeenmääräämisoikeus (Valvira)

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus ja erityispätevyyteen tarvittava koulutus on määritelty laissa: