Informationspaket för läkare om ordnande av vaccinationer

Hymyilevä lääkäri ja hoitaja vastaanotolla

Det här informationspaketet hjälper dem som arbetar och ansvarar för vaccinationsverksamhet och läkare som i övrigt arbetar med vaccinationer. 

Läkarens roll i vaccinationsverksamheten

Läkaren har en central roll i vaccinationsverksamheten. Läkaren har rätt att förskriva och ge vaccin. Det är också läkaren som är vaccinatörernas närmaste stöd, framför allt i de allra svåraste situationerna, till exempel

  • när vaccinationer planeras i samband med epidemier
  • när vaccination av specialgrupper planeras 
  • när beslut fattas om vaccination av en person som tillhör en medicinsk riskgrupp
  • när beslut om fortsatt vaccination fattas i situationer då föregående vaccination varit förknippad med någonting särskilt 
  • i situationer som kräver en förhöjd nivå på vaccinationssäkerheten och en läkare måste vara tillgänglig direkt vid behov
  • när samtal förs med personer som ifrågasätter vaccination.

Varje enhet ska ha en utsedd läkare som ansvarar för vaccinationerna (SHM:s förordning 149/2017). Läkaren ansvarar för planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Vaccinatörerna ska vid behov ha möjlighet att konsultera den vaccinationsansvariga läkaren.

Social och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer 149/2017 (Finlex)

Planering och ordnande av vaccinationsverksamheten

Den vaccinationsansvariga läkaren ska se till att vaccinationerna har beaktats i enhetens plan för läkemedelsförsörjningen. 
Planering och ordnande av vaccinationsverksamheten

Kontraindikationer och försiktighetsmått vid vaccination

Ibland hindrar hälsotillståndet eller en underliggande sjukdom att personen vaccineras. Verkliga kontraindikationer är mycket sällsynta. Ibland finns det skäl att senarelägga vaccinationen som en försiktighetsåtgärd.
Vilka är kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna vid vaccination?

Vad utgör inte hinder för vaccination?

Det finns många situationer som inte utgör kontraindikationer mot vaccination, trots att de kanske betraktas som sådana. Bakom följande länk hittar du många exempel på sådana situationer.
Vad utgör inte hinder för vaccination?

Vaccination av olika målgrupper

På webbplatsen finns information om vilka vaccin som erbjuds olika befolknings-, ålders- och riskgrupper i Finland. En läkare bör veta

  • när och till vem vaccinet ges gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet 
  • när arbetsgivaren ansvarar för vaccinationerna
  • när den behandlande enheten ansvarar för vaccinationerna
  • när personen själv betalar för vaccinationerna.

Viktigaste sidorna för läkare

Förskrivning av vaccin och beslut om vaccination 

Vaccin är receptbelagda läkemedel, men för de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet krävs inte recept. Vad ska du beakta när du förskriver vaccin eller fattar vaccinationsbeslut? Och vem har rätt att förskriva vacciner? 
Förskrivning av vacciner och beslut om vaccination

Minnesregler för vaccination

Tidsplaneringen av vaccinationer är förknippad med vissa regler som det är bra att känna till. Ska exempelvis vaccinationsserien tas om från början om det har gått för lång tid mellan vaccinationerna? 
De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Vanliga frågor

För att stöda hälsovårdens arbete har vanliga frågor besvarats både ämnesvis och för olika vacciner. 
Vanliga frågor om vaccinationer

Varför behövs vaccinationer?

Information om fördelarna med vaccination för individen, befolkningen och hela samhället finns på webbsida:
Varför behövs vaccinationer?

Mer information om fördelarna med vaccination finns på webbsidan för respektive vaccin.
Vanliga frågor om vaccinationer

Biverkningar av vacciner

Information om biverkningar och hur du kan bedöma om ett symtom eller en händelse som observerats efter en vaccination verkligen beror på vaccinationen finns samlat på webbsidan. Dessutom hittar du information om hur vaccinationssäkerheten följs upp i Finland och internationellt.
Biverkningar vid vaccinationer

Vaccinationstäckning

Framför allt läkare som arbetar med det nationella vaccinationsprogrammet ska arbeta för en god vaccinationstäckning i området. Vaccinationstäckningen är viktig för att en flockimmunitet ska uppstå och för att smittsamma sjukdomar ska kunna bekämpas.
Vaccinationstäckning