Opiskeluhuollon psykologipalvelut

Hyvinvointialueen on järjestettävä opiskeluhuollon psykologipalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten opetuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Psykologit tukevat oppilaan ja opiskelijan oppimista, koulunkäyntiä, opiskelua sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia ja hyvinvointia.  Psykologi edistää koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja tekee perheen ja muiden läheisten sekä yhteistyötahojen kanssa yhteistyötä.

Psykologipalvelut ovat lakisääteisiä, vapaaehtoisia, maksuttomia sekä luottamuksellisia. Palvelut on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Tässä osiossa

Kirjaaminen opiskeluhuollon psykologipalveluissa

Sivu päivittyy.