Sluta röka

Att sluta röka är ett av de viktigaste besluten du kan göra för din hälsa. På den här webbplatsen (tobaksinfo.fi) berättar vi hur du kan få sakkunnig hjälp med att sluta röka. 
Fördelar med att sluta röka

Sök hjälp när du vill sluta röka

Den som vill sluta röka behöver ofta stöd i sitt försök. Närstående och andra i samma situation t.ex. i sluta-röka-grupper eller på diskussionsforum på internet kan vara viktiga stödpersoner. 
Du kan söka sakkunnig hjälp t.ex. via

 • hälsocentralen
 • företagshälsovården
 • skol- och studenthälsovården
 • mödrarådgivningen
 • apoteket.

Läkemedel för rökavvänjning

Forskningsresultat visar att nikotinersättning eller andra läkemedel för rökavvänjning ökar möjligheterna att lyckas sluta röka. Dessa produkter hjälper speciellt personer som är starkt beroende av nikotin.

Bedöm tillsammans med hälsovårdspersonal om du behöver nikotinersättning eller receptbelagda läkemedel. Om du är minderårig behöver du ett recept från en läkare för att kunna köpa nikotinersättning.

Nikotinersättning finns i form av 

 • tuggummi
 • plåster
 • inhalator
 • munspray
 • sugtabletter och tabletter som läggs under tungan.

Receptbelagda mediciner för behandling av tobaksberoende är

 • bupropion
 • vareniklin
 • nortriptylin.

Vareniklin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rökavvänjning med vareniklin ska kombineras med personlig rådgivning och personligt stöd.
FPA:s webbplats 

Personer berättigade till utkomststöd kan täcka utgifter av nikotinersättning eller receptbelagda läkemedel som mindre hälso- och sjukvårdsutgifter eller övriga grundutgifter 
FPA:s webbplats 

Vad är tobaksberoende? 

Källa

Käypä hoito -suositus (2018): Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Stöd för att sluta röka

Information för hälsovårdspersonal

Hälsovårdspersonalens stöd vid rökavvänjning är betydelsefullt
Så här kan hälsovårdspersonalen hjälpa rökare att sluta.